Upp med räntan för tusan

Vi har ett stort problem i västvärlden. En alldeles för låg ränta som varit låg alldeles för länge. Minusränta är inte bra för någon, allra minst inflationen, och jag är helt säker på att riksbanken med Ingves i spetsen har helt fel. Inflationen kommer aldrig att stiga med minusränta. 

Jag har egentligen inga vetenskapliga belägg för vad jag hävdar, men jag tror att vi har gått åt helt fel håll. Mitt resonemang är ganska enkelt. Om vi genom en extremt låg ränta håller nere folks vilja att amortera av sina skulder, eller spara på räntebärande konton, får vi en underlig effekt. Den skulle kunna kallas Ingves-effekten, eftersom trots låg ränta sparar vi svenskar mer än någonsin, åtminstone enligt den här artikeln. Extremt låg ränta tycks skapa en oro som får folk att hålla i slantarna ännu hårdare, när vi egentligen skulle kunna a) amortera eller b) konsumera eller c) investera.

Så varför går inte inflationen upp vid minusränta? Dels av ovanstående anledning, men också för att den billiga tillgången på kapital i kombination med att ingen vill låta slantarna lämna sparkontona gör att även lånen ökar. Bankerna sitter på allt kapital och prisökningar eller löneökningar uteblir. Jag är bara en lekman, men jag förstår ingenting. Lånen används förhoppningsvis till någonting (renoveringar antagligen), men det sätter ändå inte fart på prisökningar.

Om Riksbanken ville sätta lite eld i baken på svenska folket skulle de höja räntan radikalt. Jag är helt övertygad om att det skulle få fart på ekonomin. Om inte annat skulle det tvinga folk att amortera mer, vilket är sunt.