Censur på sätt du inte kunde tänka dig

censur

Nyligen snubblade jag över en artikel skriven av Josefin Utas och blev ännu mer övertygad om att mina egna tankar om vår frihet är mer sanna än någonsin.

Nu är det TietoEvry som lanserar typsnittet som aktivt censurerar bort hat… Nej, det är tyvärr inte ett PR-trick – åtminstone av vad jag kan förstå från deras egen press release.

Ungefär där går min gräns. Att ett typsnitt ska “rätta” vad jag skriver så att det jag skriver inte är nedlåtande är ett så stort övertramp på personlig integritet att det är löjligt. Typsnittet har barn och ungdomar som målgrupp, så att ingen ska skriva nedsättande.

Nu, i dagsläget, är det frivilligt att installera den självcensurerande fonten, men hur lång tid dröjer det innan den här sortens vansinnigheter är inbyggda i operativsystem både för hemdatorer och mobiltelefoner?

Det är klart att det går att förstå varför de tar fram den här sortens teknik, men var det ingen på TietoEvry som hade lite ifrågasättande och självtänkande? Eller är alla så där vackert vänstergoda att de hör änglasång och trumpeter när förslaget dukas fram?

Problemet med den här sortens teknik är att den ger sig på det fria ordet. Till att börja med, vem avgör vad som är nedsättande? Och vad händer med det egna tänkandet när datorerna ska filtrera språket? Vad händer när tekniken hamnar i fel händer så att kritik mot den sittande regeringen integreras i det intelligenta typsnittet?

Den som tror att det här inte är ett monumentalt stort problem har inte läst historia. Den som kontrollerar historien är ofta vinnaren, varför censur av Pippi-böcker är på samma nivå som ett intelligent typsnitt.

Stort tack till Josefin Utas som uppmärksammade typsnittet. Det måste kritiseras ordentligt och skrotas. Barn måste tänka och uppföra sig rätt utan teknik. Om barn och ungdomar, och alla andra för den sakens skull, inte kan uppföra sig från start behöver någonting annat än teknik förändras.