Sätt utmanande mål för utdelningstillväxten

Utdelningar i all ära, men roligast blir det om utdelningarna växer år för år. Det kan förstås hända på egen hand, men du både kan och bör aktivt gallra bland dina aktier.

Det här är ingen ny kunskap. Bönder har sedan urminnes tider gallrat bland grödor som inte växte, oavsett om det gällde hastigheten eller kvalitén på frukten eller grönsaken. Att aktivt gallra bort växter som inte presterar gör att det blir mer utrymme till växter som faktiskt ger avkastning.

Samma sak med aktier. Om ett företag sänker utdelningen bör du överväga om du ska behålla aktien, eller sälja den till förmån för en aktie som höjer eller åtminstone inte sänker. Naturligtvis behöver du se till mer än enbart utdelningen. Ett företag som delar ut för mycket kan ha svårt att överleva på sikt eftersom det inte bygger någon motståndskraft.

Ett sätt att avgöra om du ska gallra bland dina utdelningsaktier är att ha utmanande mål. Exempelvis kan du sätta ett mål att dina utdelningar i år ska vara 50% högre än förra året, sett i kronor. Det är utmanande nog. Om du hade 10 000 i totala utdelningar förra året ska du nästa försöka nå 15 000. Inte omöjligt, men det kräver både nyinvesteringar och smart planerande av de utdelningar du får.

Cyklisk återinvestering hjälper till, som jag skrivit om tidigare. Kortfattat handlar det om att om du får en utdelning i januari köper du aktier i det företag som kommer härnäst i kalendern, förutsatt att det stämmer med din övriga strategi (som handlar om mer än bara utdelningar förstås).

Har du utdelningsaristokrater i din portfölj behöver du förmodligen inte ägna dig åt så mycket gallring, men var inte rädd för att gallra när det behövs.

Till sist, om du nöjer dig med att vara passiv kommer du få ett passivt resultat. Då är din portfölj i händerna på marknaden och på företagsledningarna. Om du istället är aktiv och jobbar hårt med utmanande mål kommer det att löna sig.

2 Comments

  1. Jag kan bara instämma. Högt satta mål styr i sin tur din investeringsstrategi, om målen är kopplade till konkreta åtgärder i sin tur. Det har hjälpt mig mycket, då det kommer att styra vad jag tar in i portföljen respektive inte. Man måste gallra hårt. Mvh

    • Så sant, bra input. Målen måste vara kopplade till konkreta åtgärder. Och du har helt rätt i att man måste gallra hårt.

Comments are closed.