Spräng dina barriärer

barriärer

I livet finns det en hel del barriärer, eller murar om man så vill. En del är verkliga, en del är inbillade och en del går inte att ta på men är ändå väldigt verkliga.

När man sätter mål finns det alltid barriärer som hindrar att man når till målen. Ett exempel vad det gäller finansiella mål är att hela tiden på väg till målet kommer det finnas saker man vill köpa. En ny bil kanske, eller ett uterum. De kommer att utgöra en barriär eftersom behovet av att köpa de här sakerna gör att målet blir svårare att nå.

Samma sak gäller en mängd andra mål. Vill du gå ner i vikt kommer det att gå bra i början, men på väg mot din målvikt finns flera barriärer. Som exempel tristess. Nyttig mat tenderar att vara tråkig vilket kan göra att livet upplevs tråkigt och man livar upp genom att “unna sig”. Vilket gör att slutmålet aldrig nås.

Många av de här barriärerna finns där eftersom vi människor har svårt att se långsiktigt på våra mål. Om vi kan ha det tråkigt just nu och vänta lite med den nya bilen kan vi nå målen snabbare och köpa bilen därefter. Att nå målen är i sig tillfredsställande, men svårt eftersom den kortsiktiga tristessen vi måste utsätta oss för gör att vi når en barriär.

Så se till att spränga dina barriärer. Krossa dem, sikta på målet och fokusera. Fokus gör att du bibehåller din tro på dig själv och kan vänta. Tålamod är din viktigaste allierade i strävan efter dina mål.

Därmed inte sagt att man inte ska fira mål och delmål, så länge som det sker på ett sätt som gör att du inte sätter upp nya barriärer. Firar du viktnedgången med skumpa och smörgåstårta kan det lätt bli ett steg framåt och två bakåt…

2 Comments

    • Tack, och ja, det är så sant. Vår nuvarande civilisation är dessutom uppbyggd så att det blir svårt, vi är dessutom av naturen lata. Det är enklare och bekvämare att köpa en kaffe än att koka den själv. Men i slutänden är det vår tid vi betalar med…

Comments are closed.