En väldigt lång resa

resa

Alla resor börjar med första steget, och för den som strävar efter ekonomiskt oberoende är det första steget det allra viktigaste. För om du inte börjar spara, investera och amortera kommer du aldrig nå ekonomiskt oberoende.

Jag är fortfarande på resan och målet är ännu långt borta, men jag kan skönja det och för varje steg jag tar närmare målet desto mer verkligt blir det. Att sätta mål och hålla sig till sin målsättning är en konstart, men likväl är det tålamod och målmedvetenhet som gör att resan når målet.

Att bli ekonomiskt oberoende är för de allra flesta en lång resa och långtifrån alla når dit. Men det viktiga är att alla kan nå dit, bara man jobbar målmedvetet. Den långa resan kan vara tuff och längden är väldigt olika, men det går att komma fram.

Det är naturligt att misströsta, samtidigt som det blir lättare ju längre man har kommit på resan. Framgångar ska firas och ju närmare man tar sig desto mindre kommer man att misstro sin egen förmåga.

Men i början är det för många svårt att tro på resan, att det ens är lönt. Att det är enklare att bara leva från lön till lön och njuta av tillvaron. Likväl är det många som konsumerar sig ur sin ångest, men konsumtionen gör bara resan längre – om man ens startar.

Om det är något jag tvivlat på under min resa är huruvida det har varit rätt att amortera eller inte. Jag har i huvudsak varit väldigt övertygad om att vi måste nå skuldfrihet för att bli fria, men när skulden inledningsvis var väldigt hög tog det emot att amortera de få kronor vi amorterade i början av vår resa. Likväl kunde vi hålla fokus och det har lönat sig – nu är resan mot skuldfrihet nära att avslutas, även om det är en liten tid kvar.

Att inte ge upp, att hålla modet uppe och att fokusera även när det känns svårt eller meningslöst belönar sig till slut. Dessutom går det att hitta nya alternativ till inkomstströmmar, sätt att höja inkomsterna (läs lönen) och att minska kostnader ytterligare.

Till slut tar resan slut och nya mål kan sättas. Hur lång tid det tar att ta sig dit beror delvis på din förmåga att hålla motivationen uppe.