trygghet

Frihet utan trygghet

2019-11-25 moneycowboy 2

FIRE-rörelsen strävar efter ekonomisk trygghet, relativt finansiellt oberoende och ett tidigt tillbakadragande. Men vad är ekonomiskt oberoende värt om det inte finns någon grundläggande trygghet i samhället? Den amerikanske psykologen Abraham H. Maslow är välkänd för sin behovstrappa, eller behovspyramid […]