Frihet utan trygghet

trygghet

FIRE-rörelsen strävar efter ekonomisk trygghet, relativt finansiellt oberoende och ett tidigt tillbakadragande. Men vad är ekonomiskt oberoende värt om det inte finns någon grundläggande trygghet i samhället?

Den amerikanske psykologen Abraham H. Maslow är välkänd för sin behovstrappa, eller behovspyramid som den även kallas. Längst ner i trappan/pyramiden finns de grundläggande mänskliga behoven. Hunger, sömn, törst, sex och behovet av att gå på toaletten.

De behoven borde även en justitieminister förstå, även om han inte förstår nästa steg i behovstrappan. Steg två handlar om fysisk säkerhet, trygghet. Individen vill vara skyddad från fysiskt våld, psykisk våld, kriminalitet, hot och liknande.

Först därefter kommer behoven av kärlek, självhävdelse och självförverkligande. Allt som har med kultur, utbildning, genusvetenskap, och så mycket mer kommer på steg 3 och uppåt.

I Sverige har vi inte längre ett uppfyllande av steg 2. Det finns en enorm otrygghet i samhället och en total förnekelse hos justitie- och migrationsministern. Men det stoppar förstås inte där. Statsministern såg inte dagens situation komma, och han har heller inga åtgärder.

Med dagliga bombningar, mord, våldtäkter, stölder, misshandel, våld, hot med mera finns det inte längre någon trygghet. Det finns heller ingen plan för att göra någonting åt problemen. De poliser som den nuvarande regeringen lyckas producera är långt ifrån vad som behövs, men antalet poliser är inte det största problemet.

Det största problemet är att domstolarna inte dömer ut straff som står i proportion till brotten som begås. Istället ges straffrabatter så att straffen i realiteten blir väldigt låga. Trots att straffskalan många gånger innehåller möjligheten till stränga straff.

Det måste till en ändring och det måste ske nu. Nuvarande regering måste avgå. Hade de kunnat ställas inför landssvek eller landsförräderi vore det rätt och riktigt. De har misskött landet och ställt till det mer än någon tidigare regering. Landet brinner och på agendan står fler utredningar samtidigt som det är viktigare att föra Miljöpartiets politik.

Innan trygghetsbehovet är säkerställt är resan mot ekonomiskt oberoende en illusion, för vilken ekonomisk frihet kan ersätta ett förlorat eller skadat liv? Utan trygghet ingen frihet.

2 Comments

  1. Jag kan enbart instämma. Det finns som sagt var en mycket god anledning till att var och en bör ha en plan B, dvs god beredskap att snabbt lämna Sverige om läget urartar något lite mer.
    Mvh investera-pengar.blogspot.se/

    • Ja, du har rätt. Eller så ger vi oss ut på gatorna och börjar demonstrera, kräva att hela regeringen avgår. Det räcker nu, mer än väl.

Comments are closed.