Att ha kontanter hemma

Många verkar ha fått ett förnyat intresse för att “preppa” efter att ÖB gick ut och pratade om risken för krig. För oss som strävat efter frihet och ekonomiskt oberoende är prepping en naturlig del av att vilja bli fri, så mycket av det som nu alla vill åstadkomma har många i FIRE-rörelsen redan hållit på med. Dels för att vi inser att det inte går att lita på staten och att vara självständig betyder möjlighet att klara sig själv.

SVT har nu en artikel om att preppa med kontanter hemma, och jag tänker inte länka till den eftersom SVT i vanlig ordning inte har någonting vettigt att komma med. Det enda i artikeln som trots allt är vettigt är att man bör ha olika valörer och helst mindre valörer. Vilket vem som helst kan räkna ut.

Men trots SVT’s banala artikel är frågan relevant. Hur mycket kontanter bör man ha hemma och hur ska man tänka? Till att börja bör man inte ha enbart svenska kontanter, eftersom SEK snabbt kan minska i värde om vi angrips. Se därför till att ha olika valutor, men inte för mycket. Pengarna äts upp av inflation hur som helst, och de gör inte heller någon nytta för dig om de ligger inlåsta.

Dock kan det vara bra med ett par tusen SEK och kanske ett par hundra EUR och USD. Det räcker för en kris som varar en kortare tid – men du behöver också vara förberedd på en längre kris. Då ska du inte ha kontanter, utan guld- och/eller silvermynt. De kommer att ha ett mer beständigt värde och det blir lättare för dig att förvara lite mer än ett bara ett par tusen.

Andra saker man kan ha hemma som betingar ett värde i en kris är sådant som kan komma att bli brist på – eller svårt att komma över. Whisky till exempel. Det kommer säkert dyka upp en och annan hembrännare i kristider, men sprit håller länge och kan bytas mot annat. Fröer, mediciner, verktyg, batterier och annat som man kan byta bort är också bra att ha. Listan kan göras väldigt lång, men grundprincipen är att det finns annat än kontanter som kan användas.

1 Trackback / Pingback

  1. Att ha kontanter hemma - Finansfeed

Comments are closed.