Gigantiska belopp löser inte krisen

tjäna

Regering efter regering runt om i världen skapar enorma krispaket med enorma summor. Vilket är bra på ett sätt om vi ser till att lösa den akuta krisen med företag som får slut på stålar. Men staterna har aldrig mer pengar än de får in genom skatt. De kan låna av framtiden, men det löser inte några problem. Istället accelererar det resan mot nästa kris.

Vad som hade behövts är lättnader för företag som betyder någonting även på sikt. Förenkla reglerna för att driva företag, ta bort all administration för gränshandel, stryk dubbelbeskattningar och sänk skatten i allmänhet. Gör det enklare att anställa och att avskeda för att skapa en bättre rörlighet på arbetsmarknaden. Tillåt lägre löner.

Bra företag som planerat för svårare tider kommer att ha mycket lättare att ta sig ur krisen och dessutom som ett starkare företag. De företag som kan anpassa kostnaderna och ta svåra beslut klarar sig också bättre. Men om krispaketen bara blir ännu en fallskärm som riskerar gå sönder innan man når marken är det bara ännu ett luftslott.

Den mängd likviditet som nu når ut kommer garanterat att pressa ner räntor, göra det ännu lättare att låna ännu mer, och inte lösa ett skit på sikt. Det kommer däremot företag som kan ställa om och anpassa sig. Det är i slutänden företagen som löser samhällets problem, om än på bekostnad av många förlorade år.