Utvärdering av Lendify och Reinvest24

utvärdering av lendify

Nu har jag använt både Lendify och Reinvest24 ett tag, och det är dags för en utvärdering. Tanken från början var för min del att skapa två inkomstströmmar till, men jag var osäker på hur effektiva de skulle vara. Därför började jag på en låg nivå och ökade långsamt.

I dagsläget ger Lendify (affiliate-länk) ungefär en lunch i månaden, skattad och klar. Jag har, peppar-peppar, inte heller haft några kreditförluster även om några återbetalningar har varit sena. Ränta och amortering har dock betalats in av alla låntagare.

Snitträntan ligger på någonstans mellan 5 och 7 procent, lite beroende på när man tittar. Eftersom jag konstant återinvesterar både räntor och amorteringar ökar avkastningen långsamt. Nu tänker jag tillföra kapital och se om jag kan nå två luncher i månaden.

Vad det gäller Reinvest24 (affiliate-länk) så har jag inte fått ut en enda krona ännu, annat än i affiliate-pengar (och det är ändå inte mycket, inte ens en lunch). Att det skulle ta tid visste jag, eftersom Reinvest24 är en mycket långsammare inkomstström än vad Lendify är. Lite att jämföra som aktieutdelningar. Men i juli är det dags för en första utdelning och i september kommer nästa.

Dock ser jag än så länge ingen större risk i Reinvest24, men jag väntar med att öka till dess att jag ser att det faktiskt blir utdelningar. Då kommer jag också återkomma med ännu en utvärdering.

Tanken med att utvärdera de här alternativen till aktier är att jag på lång sikt vill skapa ytterligare inkomstströmmar. Det är ingen bra idé att bara ha en enda inkomstström om man vill ta sig till ekonomisk frihet. Helst ska du ha fyra eller fler för att ha en bra riskspridning. Lendify är hittills den mest stabila alternativa inkomstströmmen jag utvärderat, men jag tror att vi kommer att få se fler alternativ i framtiden.

Förutom inkomstströmmar är skuldfrihet en viktig del i att bli ekonomiskt oberoende. Jag prioriterar fortfarande amortering och kommer att göra så till dess att skulderna är eliminerade.

OBS: Det här är inget reklaminlägg på något sätt, det är min egen utvärdering av tjänster jag använder. Dock är det affiliatelänkar till respektive tjänst i texten ovan.

2 Comments

  1. Jag förstår inte varför du tror att du lir mer diversifierad med detta? Visst i ett konjunkturellt normalläge är du det. Men, just då du behöver diversifieringen, då kommer den inte att finnas där. I en svår nedgång kommer nämligen alla dessa drabbas av likartade problem, garanterat. Och du kan själv aldrig åstadkomma samma diversifiering som en bank kan, där du dessutom inte behöver skatta för utdelningar. Sett till avkastningen på eget kapital i en bank i jämförelse så tycker jag låneplattformar är rent vansinne.

  2. Ja, det är sant att de kommer att drabbas av likartade problem. Dock tror jag att hyror kommer att betalas och balanserar inställda utdelningar. Lån måste alltid betalas och visst kommer det att finnas de som inte kan/vill betala, men Lendify bygger en fond för att kompensera för det. Även om den inte räcker till 100% tror jag det ändå är bra att ha fler alternativ än bara börsen. Men jag skulle gärna vilja veta mer om vad du menar med att en bank kan åstadkomma en diversifiering. Menar du att köpa in sig i banken?

Comments are closed.