Vad ska skatten gå till?

skatten

Det är ingen tvekan om att vi alla ska betala skatt, det är en del av det så kallade samhällskontraktet och en nödvändighet för att hålla ihop ett samhälle. Men vad skatten ska gå till är en helt annan fråga. 

Jag tror att de flesta är överens om att vi behöver brandkår, ambulanser, skola, sjukvård och polis. Sedan blir det svårare. Pension, barnbidrag, föräldraledighet och försvar tillhör områden som är omdebatterade och alla är inte överens om att skatten ska finansiera exempelvis barnbidrag eller försvar. Kultur och föreningsliv är ännu svårare att få en enighet kring, även om allt fler nu för tiden verkar tycka att det är vansinne att skatten ska finansiera en offentlig socialistisk propagandamaskin (läs SVT).

Slöseriombudsmannen är föreningen Skattebetalarnas sätt att granska onödiga kostnader som betalas med skattemedel. Slöso gör ett utmärkt jobb med att uppmärksamma vansinnigheter i de offentliga finanserna, men det är synd att det inte kan bestraffas. Tjänstemannaansvar är något som Moderaterna motionerade för i höstas och som borde återinföras omedelbart. Det ska inte gå att slarva hur som helst utan att ta ansvar för sina handlingar.

Bland Slösos granskningar finns under 2017 ett antal rejält graverande exempel på hur skattepengar fullständigt slösas bort, dessutom med förakt för de medborgare som slitit ihop pengarna. Föga förvånande står Miljöpartiet bakom ett av de värsta exemplen; Kamelcentret som skulle locka turister från hela världen. Det är ett utmärkt exempel på sådant som skattepengar inte ska gå till och där tjänstemannaansvar hade sett till att de ansvariga politikerna som stod bakom godkännandet hade kunnat dömas i domstol.

Skatt är i grunden bra, så länge varenda krona används rätt. Till skillnad från vänstern och socialdemokraterna som bara pratar om att höja skatterna när pengarna inte räcker till vill jag se att skattepengarna används rätt från början. Miljarder och åter miljarder läcker ut genom slarv. Försäkringskassan har överlevt sig själv sedan länge, vilket bevisas när de betalar ut bidrag som används för att finansiera terror(resor).

Så vad tycker du? Vad ska skattepengarna gå till?