Framtiden för kronan

kronan

Den svenska kronan har varit i bruk sedan 1873, och är med andra ord inte ens 150 år. En ung valuta jämfört med många andra och frågan är förstås vad som händer i framtiden. 

En valuta kan kännas stabil, men valutor överlever inte särskilt länge sett ur ett historiskt perspektiv. Om du inte tror mig så se om du kan växla in lite tyska mark, italienska lire eller grekiska drachmer på Forex. Euron är inte äldre än 23 år – den etablerades officiellt i Madrid 1995 och i processen efter införandet försvann hela nitton valutor.

Det brittiska pundet är i dag världens äldsta valuta och konservativa britter lär väl vilja behålla pundet till dess att solen slocknar, men även stater upplöses och försvinner. Valutor i sig existerar utifrån nationalstaternas suveränitet och/eller genom valutaunioner. En valuta representerar också ett värde som nationen i sig kan stå för, eller det samlade värdet av flera nationer i fallet med valutaunioner, som euron.

Men vad händer då det dyker upp valutor som inte är bundna till en stat eller en riksbank, som kryptovalutor. Naturligtvis blir nationalstaternas valutor hotade, då värden plötsligt flyter över nationsgränser och den egna valutan kan urholkas genom in- och utväxlingar till kryptovalutan. Ett land som har dålig ekonomi där inflationen rusar upplever samma sak, om än i högre takt.

Den svenska kronan har tappat värde ett bra tag nu och även om den svenska kronan är en valuta som handlas rätt mycket i förhållande till sin storlek betyder det inte att den på något sätt har ett garanterat värde. Gentemot amerikanska dollar såväl som mot euro har kronan tappat konstant under de senaste fem åren. Även den danska kronan har haft en mycket bättre utveckling. Med tanke på att Sveriges varuexport till tre fjärdedelar går till Europa, där Tyskland är det enskilt största land vi handlar med, har vi sänkt priset på våra varor under lång tid.

Samtidigt pratar Riksbanken om en e-krona. Syftet med e-kronan, som i mina ögon är rätt oklart, skulle enligt bankens egen utsago vara att flytta fordran på kronan från bankernas elektroniska pengar till Riksbanken. Det skulle kanske kunna stabilisera kronan, men frågan är om det är rätt väg att gå.

Min spaning är att kontanter kommer att försvinna i framtiden, oavsett vilken valuta det gäller. Drivkrafterna för att avskaffa kontanterna är inte bara att undvika kontanthanteringen, som innebär risker, utan att få kontroll på vart pengarna tar vägen. Det kan minska brottsligheten i dagligvaruhandeln såväl som i verksamheter där det fifflas med kontanter idag. Som restaurangbranschen exempelvis.

I ett land som USA, som är extremt kontantberoende, kommer det att ta längre tid, men även där lär kontanter försvinna.

Vad händer då med svagare valutor, då det kanske blir enklare att handla med större och starkare valutor? Jag tror att den svenska kronan kommer att försvagas ytterligare. Vi har behov av att stärka den, men alldeles för lite görs och vi är fortfarande på minusränta – trots att inflationen har börjat stiga. Vi står förmodligen också inför ett rejält budgetunderskott, det är ingen som går på Magdalena Anderssons svammel om att hon fått ordning på finanserna. Hon har inte fått ordning på ett dugg, allt hon gjort är att dra på Sverige ännu mer kostnader och ökat skatterna.

Ett stabilt samhälle ger dessutom en stabil valuta. Sverige framstår som alltmer instabilt, med tanke på hur polisen och rättsstaten agerat inför ett koordinerat brännande av bilar. Vi kan stärka vår valuta genom att tillföra kapital, något som sker genom att företag och även andra länder vill investera i Sverige. Men vem vill investera i vilda västern?

Det finns förstås ljuspunkter i de stora fina företag som fortfarande stannar kvar i Sverige. De som förstår att vår export bygger vår välfärd, men när kommunisterna gör allt de kan för att få dem att sticka så finns det risk att fler företag lämnar Sverige. Senast idag gick Socialdemokraterna ut och sade att de vill förhindra vinst i välfärden. Det är vinst i välfärden som driver vårt samhälle och bättre vård får du inte än i privata vårdföretag. När kostnaden är lika stor som idag eller lägre, med förbättrat resultat, vad är problemet? En sjukvård som inte fungerar i det offentliga är knappast vad medborgarna vill betala ännu högre skatt för.

Jag tror att även kronan kommer att försvinna. Om vi har chansen att hoppa på euron ska vi göra det, om inte vi vill se vår valuta ytterligare försvagad. Med tanke på att vi handlar så mycket med EU-länder som vi gör har vi allt att vinna. Det krävs att vi fortsätter ställa krav på EU och att fokus ligger på en handelsunion som fungerar. Euron är den näst största valutan i världen och har en chans att konkurrera med dollarn. Varför ska vi inte vara med på det tåget?

Om Sverigedemokraterna vinner valet kommer det inte att ske. Om de lyckas stärka valutan trots att de inte vill byta till euro är osäkert, men inte omöjligt. På sikt är det dock bara eurospåret som jag tror är hållbart. Vi ska inte glömma att renminbi växer starkt och frågan är vad som händer med valutaunioner i Asien. Till slut kanske vi bara ser några få globala världsvalutor, vem vet?

Ett annat scenario som inte är otänkbart är fler globala kryptovalutor som på allvar konkurrerar med traditionella valutor, och så småningom knuffar undan dem. Även det ska bli intressant att se vad som händer med.

2 Comments

  1. Egentligen är man ju inte kunnig nog att ha en åsikt, men på känslonivå är jag ändå positiv till euron.

    Men det stämmer väl inte riktigt att svenska kronan tappat värde ett bra tag? Beror ju på vilken tidshorisont man tittar på såklart, men just nu är den snarare vid ett medelvärde, sett över längre tidsperspektiv, typ 20+ år. Det som sticker ut är när kronan var så väldigt stark jmf. dollarn 2009-2014.

    • Sant, tidshorisonten är förstås viktig, jag tänkte mest på perioden efter 2014.

Comments are closed.