Därför kan fler svenska företag lämna Sverige

Huset på bilden blev inte skadat i skapandet av den här artikeln, och det är inte heller huset som den här historien handlar om.

När Nordea beslutade på årsstämman att flytta moderbolagets säte från Sverige till Finland var det en förlust för Sverige. Nordea är en av världens största banker, med en omsättning dubbelt så stor som BNP i något av de nordiska länderna var för sig. När ett så stort företag lämnar Sverige är det en smärre katastrof och fler företag kan lämna.

Med elva miljoner bankkunder och hela 700 000 företagskunder borde hela den svenska regeringen ha gjort allt de kunde för att förhindra flytten. Man kan säga mycket om hur Nordea sköter sin verksamhet, men i grund och botten ska Sverige se till att företag flyttar till Sverige, inte ifrån.

Nordea angav ett antal olika skäl för flytten av huvudkontoret. Bland annat att gå med i bankunionen och därigenom också vara reglerade av den europeiska centralbanken. Men självklart påverkar resolutionsavgifterna och banken räknar med att kunna spara 10 miljarder genom sänkta avgifter. Ofta hörs argument som att en bank som tjänar så mycket pengar borde kunna betala mer skatt, vilket socialisterna och kommunisterna gärna vill att alla företag ska göra. Det verkar som om de inte nöjer sig förrän alla betalar hundra procent skatt. Men i en konkurrensutsatt global värld där alla banker konkurrerar med varandra behövs vinsterna för att kunna fortsätta hålla positionen.

Stockholmsbörsens största företag flyttar för att de som alla andra företag vill tjäna pengar och fortsätta tjäna pengar utan att missgynnas av dåliga villkor för företag.

Det var inte heller länge sedan anrika Göteborgs Kex meddelade att de flyttar produktionen från Kungälv till Riga. En flytt som de fick en massa kritik för från fackförbundet. Göteborgs Kex har funnits i Kungälvsområdet i 130 år, men nu tyckte ägaren att de behöver förbättra marginalerna.

Facket tycker förstås att det är dåligt och att ägaren fokuserar på låga löner. Det är självklart att lönekostnaden är en stor del av ett företags kostnader som är arbetsintensivt. Det intressanta är att facket, som de socialister de är, inte riktar någon som helst kritik mot sossarna.

Om den svenska regeringen hade insett att lägre lönekostnader kan locka tillbaka produktion till Sverige så hade de sänkt arbetsgivaravgifter. Lönekostnad är som alla vet inte bara bruttolönen, utan i runda slängar behöver man lägga på 40-45 procent på bruttolönen för att få fram totalkostnaden för att ha en anställd. Både bruttolön och arbetsgivaravgifter, såväl som företagsskatt, är lägre i Riga och därigenom ökar Göteborgs Kex sina marginaler och därigenom deras konkurrenskraft.

Det är någonting som socialdemokraterna med Magdalena Andersson i spetsen inte kan förstå. Eller vill inte förstå, för lösningen är alltid att höja skatter i sann kommunistisk anda. Det leder dock enbart till att effekten från den så kallade Lafferkurvans optimala punkt nås mycket snabbare. I Sverige har den sedan lång tid passerats, då vi med marginalskatten betalar för hög andel av våra inkomster i skatt, vilket gör att skattemoralen minskar.

LÄS MER: Här kan du läsa mer om Lafferkurvan

Nu är det inte bara skatter och höga avgifter som får svenska företag att lämna Sverige. Spotify har visserligen kvar verksamhet, men de valde att notera bolaget på den amerikanska börsen. Det berodde förmodligen på att den amerikanska finansmarknaden bättre kan hantera techbolagen.

Daniel Ek har dessutom tidigare flaggat för riskerna med att införa helt vansinniga skatter som EU-skatten på omsättning av digitala bolag. Han har helt rätt i att en beskattning av omsättning slår helt fel, då omsättningen aldrig har att göra med hur mycket vinst ett bolag gör. Den svenska regeringen med statsministern i spetsen hade redan uttalat sig om att han givetvis var för en sådan skatt.

Spotify är inte ensamma om att lista sig på den amerikanska börsen istället för den svenska. Spelbolaget King gjorde samma sak redan 2014 och redan 2016 köptes de upp av Activision. Kommer Spotify att gå samma väg och bli uppköpta av någon gigant (läs Apple)? Varför inte, de verkar redan dessutom ha börjat fokusera sin verksamhet till New York.

Problemet för Sverige är inte att vi har höga skatter, höga avgifter och onödigt svår byråkrati för företagare. Allt det går att lösa och få ordning på. Problemet är att vi inte har politiker som förstår att det är företag som skapar välfärd. Vi har dessutom en mängd medborgare som röstar på vänstern, något som borde vara ett omöjligt val om man vill landet väl. Aldrig någonsin i historien har kommunism fungerat och det kommer inte att fungera i framtiden heller. Det enda sättet att få välfärd är att satsa på företag.

Hade vi haft politiker som förstod vikten av att underlätta för företag, som alliansen gjorde, hade vi kunnat locka stora företag till Sverige. Det lyckas ibland, men det gäller framför allt deras verksamhet då det finns något de vill ha – som techbolag som vill ha datorhallar i Norrland då det blir billigare att kyla hallarna med naturlig kyla.

Men om vi fortsätter beskatta el och eltillverkning, samt stänger kärnkraftverk, kommer inga techbolag vilja lägga sina hallar i Sverige. Inte ens svenska företag vill ha datorkraften här om elpriserna fortsätter uppåt.

Transporter är också ett bra exempel på ett område som försämrar för företag. Om bensinskatten, vägskatten, trängselskatt, med mera skatt gör att varje transport blir dyrare minskar företagens konkurrenskraft. Trots allt behövs material för att tillverka något.

Irland är ett utmärkt exempel på ett land som jobbar hårt på att underlätta för företag. Under 1995-2007 växte BNP med i snitt 6 procent om året i Irland, mycket tack vare den liberala ekonomin. De har haft sin beskärda del av bankkriser, men Irland fortsätter att satsa på ett mycket företagsvänligt klimat, med en god tillgång till kompetent arbetskraft.

Stora svenska företag som fortfarande har sina huvudkontor i Sverige kanske redan idag sneglar på Nordeas exempel. Om börsens största bolag kan flytta, varför skulle inte de andra kunna göra det? Nu är det snart val och förhoppningsvis får vi en regering som gör allt de kan för att underlätta för företagen. Den globala konkurrensen fortsätter och även om det är handelskrig på gång, eller kanske på grund av ett eventuellt handelskrig, blir det mer intressant för företag att flytta sina huvudkontor till länder som är mer stabila.

Dessutom behöver vi inte ett SWEXIT och allt prat om att Sverige ska gå ur EU är bara dumheter. Det kommer inte underlätta för svenska företag. Däremot måste vi bli mycket bättre på att ställa krav på EU och se till att vi får någonting tillbaka för allt vi ger EU. Lämna heller inte över mer makt till Bryssel, det räcker med där vi är idag. Se först och främst till att få EU att fungera som det är tänkt, särskilt med inrikespolitiken och skyddet av de yttre gränserna.