Reinvest24 – hur har det gått?

Jag utforskar ständigt nya möjligheter till inkomstströmmar. Till skillnad från en del som strävar mot ekonomiskt oberoende har jag inte satsat allt på börsen. Det finns flera anledningar till det, som jag ska komma tillbaka till, men att nå ett ekonomiskt oberoende handlar inte bara om nå en nivå av passiva inkomster. Det handlar minst lika mycket om att ha en ordentlig motståndskraft mot ekonomisk turbulens.

Ekonomisk turbulens kan enkelt definieras som allting som kan förstöra dina inkomstströmmar. En socialistisk regering, presidentbyte i USA, högre räntor, pandemier och så vidare. Om en ekonomisk turbulens sänker dina passiva inkomster så måste du antingen ha en ordentlig marginal, eller passiva inkomster av olika slag så att du inte drabbas för mycket av turbulensen.

Ett säkert sätt att balansera de passiva inkomsterna är att hitta flera inkomstströmmar. Med andra ord inte bara utdelningsaktier. Jag har flera alternativ, och ett jag testat ett tag är olika sorters crowd funded real estate. Det vill säga fastighetsköp som finansieras av alla som vill investera. Redan för två år sedan hittade jag Reinvest24 (affiliate-länk), som visat sig vara minst sagt intressant av flera olika skäl.

Enligt dem själva så når man i snitt 15% avkastning. Jag har inte riktigt nått dit, men inte långt ifrån – jag har hittills fått 14% avkastning. Helt okej kan jag tycka. Avkastningen kommer ifrån av månatliga betalningar, som i sin tur kommer från den hyra som de som hyr fastigheterna betalar. Det fina är att det är ett bra tillskott till min likviditet.

Naturligtvis finns det risker med allting. Reinvest24 har visat sig sprida riskerna väl, och de gör förarbetet med att analysera fastigheterna. Jag hade en fastighet där det dröjde innan den var dels fullinvesterad (dvs det tog ett par månader innan den kunde hyras ut) och där det dels tog lite tid innan hyreskontraktet var klart. Som investerare ser man effekten av det enbart i form av att status inte ändras, så det hade varit trevligt med lite feedback under tiden. Jag fick något mail om att det tog tid, men jag hade velat ha mer kontinuerlig info.

Reinvest24 har börjat sprida sig till en del intressanta marknader utanför deras hemområde i Estland. De har numera fastigheter man kan investera i nere i Spanien och Moldavien. Avkastningen varierar, och man måste (precis som man alltid måste) göra sin hemläxa och själv läsa på.

Att förstå fastigheter är förstås ett eget kunskapsområde. Det kräver en del inläsning, men det är inte heller vansinnigt avancerat. Grunden är att det någonstans finns ett behov av antingen bostäder eller kontor (vilket man kan fundera över vad som händer post-Covid), men helt klart så måste människor bo någonstans. Ju mer centralt desto bättre. Urbaniseringen fortsätter.

Investeringar i fastigheter är normalt sett relativt långsiktiga. Folk flyttar, men det finns ett motstånd. Det är trots allt rätt jobbigt att ta sitt bohag från plats A till B.

En annan fördel med att investera i fastigheter är att ökningen av fastigheternas värde fortsätter, och kommer troligen göra det ett tag till. Visserligen är räntorna på väg upp, men det går långsamt. Reinvest24 har dessutom lanserat en andrahandsmarknad, vilket gör att det finns en möjlighet att handla med andelar i fastigheterna.

Min bedömning är att det här är ett bra alternativ till utdelningsaktier. Jag hade inte lagt alla mina pengar här, men det gör jag inte heller på aktier. Dock kan jag känna att med tanke på kassaflödet och stabiliteten att jag vill öka. Dock är jag en försiktig general och ökar långsamt. Vilket jag än så länge inte har fått ångra.