Miljöpartiet lägger ännu ett vansinnigt förslag

Grundtanken med Miljöpartiet är förstås mycket bra. Vi har bara en planet och vi måste vara rädda om den. Men därefter slutar också allt som fungerar med Miljöpartiet. 

Gång på gång visar detta idealistiska vänsterparti att de inte har någon som helst respekt för vanliga människor som försöker få sin vardag att fungera. De har inte heller någon respekt för folk utanför storstäder och de hatar bilen. Bilen som gett människor frihet och som har varit en industri som verkligen hjälpt Sverige att bygga sitt välstånd. Inte enbart genom biltillverkarna utan också genom att underlätta transporter. Välfungerande infrastruktur är en förutsättning för att ett land ska kunna växa och skapa förutsättningar för välfärd.

Därmed inte sagt att bilismen inte medför miljöproblem. Det gör den, men biltillverkarna har också under lång tid renat avgaser och håller hela tiden på att förbättra sig själva. Hybridmotorer och elbilar är ett sätt, men elbilarna är inte på något sätt klimatneutrala – än. Särskilt inte om elen inte kommer från riktigt ren energi.

När Miljöpartiet nu vill beskatta, eller ta ut en avgift, för parkeringar kring stormarknader utanför städerna har de återigen gett sig på vanliga människors vardag och frihet. Huruvida de vill att vi ska ta lådcyklar eller inte är osäkert då många rykten florerar, men det är ingen tvekan om att de i sitt valprogram och sin debatt har med en punkt om att kommunerna ska kunna ta ut avgifter för parkeringar kring stormarknader.

De har i vanlig ordning inte satt sig in i vardagen hos de flesta människor. Ska man beskatta parkeringar på stormarknader kommer allt fler, och särskilt de med svag ekonomi, att tvingas handla närmare sin bostad där maten oftast är dyrare. Att ta en cykel till en stormarknad är ohållbart för de flesta. Inte enbart på grund av avstånden (själv har jag en mil, enkel väg) utan också på grund av det fullständigt opraktiska och ohållbara i att cykla med kylvaror. Inte minst under en värmebölja som den vi såg i somras.

Det går att räkna upp ännu fler exempel på problem med att inte kunna ta bilen, men en annan viktig del av debatten är att Sverige i det närmaste redan är koldioxidneutralt. Vi har gjort vår hemläxa om och om igen och tack vare vår skog som absorberar koldioxid är det inte i Sverige förändringen måste ske. Vill Miljöpartiet åstadkomma någonting måste de utanför Sveriges gränser. Ryssland och USA  har tillsammans en halv miljard invånare som alla tankar bensin till halva priset mot Sverige. 10 miljoner invånare som redan sköter sig exemplariskt – vi får till och med importera sopor att förbränna – ska inte behöva få sin vardag försämrad ännu mer.

Idealistiska vänsterpartier har vi tillräckligt av. Det är därför Centern faktiskt vinner väljare från Miljöpartiet. Centern och alliansen inser att det är landsbygden som måste få förutsättningarna för att leva.

Jag tycker dock att det är bra att ta cykeln i alla lägen där det går att ta cykeln. Som att transportera sig till sitt arbete, eller för att handla mindre varor. Men det är långtifrån samma sak som att säga att bilen ska förbjudas. Vilket är vad Miljöpartiet i praktiken gör.

I själva verket tror jag de insett att de tagit död på stadskärnan genom biltullar och höga p-avgifter i centrum. Nu vill de ha tillbaka en levande stadskärna genom… beskattning!