Låt bli välfärdsföretagen

Money Cowboy är en blogg som handlar lika mycket om frihet som ekonomi, det är dessutom på många sätt samma sak. Ekonomisk frihet ger valfrihet att göra vad man vill. Det gäller definitivt val av skola, vård och omsorg. Något som staten inte har att göra med så länge företagen sköter sina uppdrag.

Naturligtvis finns det privata aktörer som inte gör vad de ska och missköter sina uppdrag. Men det borde inte komma som någon överraskning att vården i det offentliga såväl som den offentliga skolan inte heller sköter sig särskilt väl. Trots alla pengar som skola och vård får brister de väldigt ofta. Den som har varit med ett tag vet att det fungerade betydligt bättre på 80-talet och början av 90-talet.

Välfärdsföretagen, dessa privata aktörer har dock en stor skillnad mot de offentliga. De kan inte överleva om de missköter sig och är beroende av nöjda kunder. Att det finns en oberoende kvalitetskontroll är givetvis grundläggande.

En privat aktör har också ett driv att sänka kostnader. Balansen mellan att kunna leverera enligt kraven och att samtidigt sänka kostnader gör att vården blir inte bara billigare utan också mer ändamålsenlig. De offentliga har förvisso budgetkrav, men så länge de ligger i linje med budgeten behöver de inte hitta nya besparingar.

Konkurrens är alltid nyttig för alla. Det kan många gånger vara enorm skillnad mellan en privat skola och en kommunal. Enligt mina erfarenheter är den privata oftast bättre på att ha tyst i klassrummen, med fokus på studieresultat. Trots allt ska eleverna en dag gå ut ur skolan och börja arbeta. Då är ett bättre studieresultat att föredra än att eleverna har fått ägna sig åt att hitta sig själva.

Det brukar också hävdas att de kommunala skolorna får mindre pengar för att de privata tar ut vinst. Det är bara nonsens, alla skolor får samma skolpeng per elev. Summan är alltså densamma. Problemet blir när de kommunala missköter sig och inte konkurrerar tillräckligt bra så får de också färre elever. Det gör att den totala summan minskar för skolan och de kan inte täcka upp för sina tillkortakommanden genom ett överskott på elever.

I kommunala skolor får de elever som sköter sig oftast sämre resultat på grund av att den kommunala skolan inte kan hålla tillräcklig ordning i klassrummen. När de flyttar från skolan och det bara blir elever som missköter sig kvar behövs mer personal för att hålla ordning, än vad det gör i en skötsam klass där stök inte tolereras. Det gör att den kommunala skolan inte kan gå med vinst.

En privat skola som tappar elever går så småningom i konkurs. En privat skola som sköter sig kan göra vinst och det ska inte staten lägga sig i, så länge som skolan når upp till kraven.

Samma sak gäller privata aktörer inom vården. Vänstern och numera även socialdemokraterna vill gärna hävda att skattepengar går till riskkapitalister om skolor och vårdinrättningar drivs privat. Jag vill gärna hävda att det är helt okej, så länge som de sköter sitt uppdrag minst lika bra som de kommunala och offentliga inrättningarna. Hellre privat vinst än offentligt slöseri. Välfärdsföretagen reglerar sig själva.

Vad det gäller frågan om frihet mår alla bättre av att ha möjligheten att välja. Jag är helt för att sjukvård, omsorg och skola ska vara 100% finansierat av skattemedel, men det skadar inte att privatisera mer och öka konkurrensen. Kravlöshet är aldrig bra, oavsett om det gäller välfärdsföretagen eller de offentliga inrättningar som finns.