Jobba med din vision

amorteringskrav

Företag jobbar mycket med sina visioner. Ett företag som är bra på sin vision har lyckats skapa en sinnebild av vart de vill vara. En vision ska vara inspirerande och helst och engagerande. Den ska också vara någonting som är svårt att nå, nästintill ouppnåeligt. På så vis blir visionen en ledstjärna som företaget kan sträva mot.

Samma sak gäller din vision. Finanstwitter och alla FIRE-bloggar pratar om ekonomisk frihet. Men många gånger är det få som lyckas uttrycka sin vision särskilt inspirerande eller engagerande. På samma sätt som riktigt tråkiga företagsvisioner (“vi ska bli bäst inom…”) är en dålig vision för ditt strävande någonting som motverkar att du når dit.

Jag har en mental vision av vart jag vill vara. Eller snarare vart vi vill vara, för min vision handlar om hela familjen. Ekonomisk frihet är bara en del av visionen, om än en mycket viktig del. En annan del är hälsa och ännu en del är samhällelig frihet. Jag vill inte vara fjättrad av samhälleliga bojor. Samhället är dock svårare att påverka, men måste vara en del av visionen.

Min vision skulle således kunna formuleras så här (det här är inte min vision, bara ett exempel):

Jag är fri från att behöva lönearbeta, har god hälsa och möjlighet att välja vad jag vill göra varje dag.

Det är inte superinspirerande, men innehåller de viktigaste delarna. Egentligen kan den kondenseras till:

Jag är fri att göra vad jag vill.

Fri innehåller även hälsa, för även sjukdomar är fjättrande. En kortare vision blir mer slagkraftig. Det går att vända på den:

Ingen bestämmer över min tid förutom jag.

Eller:

Jag bestämmer över min tid.

Till visionen kan man koppla en mental bild. En stuga vid en sjö, en stuga i bergen eller vad man nu ser som inspirerande.

Bra visioner fungerar som magneter och hjälper till att hålla inspirationen uppe. Min riktiga vision som jag inte tänker avslöja, den är privat, innehåller även att vara med familjen och att ha både släkt och vänner nära i välmående relationer.

Har du en vision?

2 Comments

  1. Ja, det där är viktiga grejer. Något som kan påverka ens liv mycket mer än vad man faktiskt kan våga tro.
    Mvh investera-pengar.blogspot.se

    • Ja, precis. Särskilt som så många faktiskt saknar en riktig vision. Det kan bli ledstjärnan som får dem att nå målen.

Comments are closed.