Hur snabbt kan du bli ekonomiskt fri?

hur snabbt

En sak jag länge brottats med är svårigheten att ha tålamod. Det tar tid att bli ekonomiskt oberoende eller ekonomiskt fri, så hur gör man för att öka sitt tålamod?

Ett sätt som är bra är att bryta ner målet i mindre delar. Om du vet att du behöver, exempelvis 5 000 000 för att bli ekonomiskt fri kan du enkelt se vilken takt du har. Sparar du 10 000 i månaden och har en årstillväxt på 10% närmar du dig målet med 132 000 per år i början. Skulle tillväxten vara platt tar det 37 år innan du når 5 MSEK.

Med andra ord närmar du dig målet med 2,6% per år, eller lite drygt 0,2% i månaden. Det betyder att du blir 0,2% friare varje månad. Det låter inte mycket, men du kan använda den här siffran på flera sätt. Dels kan du motivera dig själv till att fortsätta eftersom du faktiskt ser att du närmar dig målet.

Kan du dubbla sparandet kommer du ner i 18,5 år och varje månad blir du 0,4% friare, eller hela 5% per år.

Att mäta ger alltid nya möjligheter att styra. Exemplet ovan visar också varför det är viktigt att inte bara fokusera på att spara pengar, utan också på att öka intjänandet. Om din totala inkomst är 10 000 kan du aldrig spara mer än 10 000.

Det kan förstås också vara nedslående att börja mäta. Har man 37 år till målet så är det väldigt lång tid, men att veta kan också vara ett sätt att inspirera sig själv. Kanske måste du göra någonting annorlunda för att komma snabbare fram till målet (och nej, bankrån är inte ett alternativ).

Många som strävar efter att snabbt bli ekonomiskt fria behöver lång tid för att nå dit, men det kan gå snabbare om man börjar mäta. Hur snabbt är en annan fråga.