Tänk på dina referensramar

2023-03-08 moneycowboy 0

Dina referensramar är avgörande för om du kommer lyckas bli ekonomiskt oberoende eller inte. En referensram kan man säga är som en sorts inre karta som avgör hur du förstår och tolkar din omvärld. Det gäller i allra högsta grad […]