Punktskatt – rätt eller fel

punktskatt

I Sverige har vi något som heter punktskatt. Jag vet inte om det finns i andra länder, men det är helt klart en fråga som är värd att diskuteras. Behövs det punktskatter eller inte?  

Syftet med en punktskatt är att öka statens inkomster, men också att påverka konsumtionen av olika tjänster och produkter i samhället. Därför har vi i Sverige punktskatt på bland annat alkohol, tobak, el och vägar. Den omdebatterade trängselskatten är ett exempel på en punktskatt som införts för att begränsa trafiken. Något som inte lyckats, utan enbart ökar statens inkomster. Idag, enligt ekonomifakta, uppgår statens inkomster via punktskatter till cirka 127 miljarder SEK. Med andra ord en betydande del av statens intäkter.

Som en stark förespråkare av individens frihet och ansvar är jag inte särskilt positiv till punktskatter. Folk röker och krökar ändå. Bilar körs och el konsumeras. Särskilt basfunktioner som bil och el är det fullkomligt vansinnigt att beskatta på det här sättet. Vi bor i ett kallt land där el står för en stor del av uppvärmningen och dessutom är en förhållandevis rent sätt att värma upp sin villa med. Det som gör just elskatten ännu mer vansinnig är att vi dessutom betalar moms på leveransen av el, vilket gör att el är dubbelbeskattat i Sverige.

Vad det gäller tobaksskatten är det den enda av punktskatterna jag tycker fyller någon funktion, mycket på grund av att tobak är extremt beroendeframkallande och det är dessutom en av våra största källor till allvarliga sjukdomar.

Trots detta tycker jag att individens frihet och ansvar är överordnat. Staten ska inte lägga sig i våra konsumtionsmönster. Biltrafik och elproduktion må vara miljöfarlig, men då måste regleringen ske mot tillverkarna. Staten bör också stötta tillverkarna så att bra alternativ kan utvecklas i Sverige, vilket blir en stark konkurrensfördel mot andra länder.

Vad tycker du? Behövs punktskatterna eller inte? Rätt eller fel?