Fyra år och 600+ inlägg

Bloggen Moneycowboy.net har levt i mer än fyra år och under den här tiden har jag postat över 600 inlägg. Jag har inga planer på att sluta, men jag ställer mig frågan hur mycket man kan skriva om ekonomi, livsstil och frihet utan att upprepa sig själv.

Svaret är att det är rätt begränsat med ämnen när det gäller ekonomi. Visst kan jag ägna mig åt tekniska analyser och prata företag, men själva råden kring hur den som vill nå ekonomiskt oberoende ska gå till väga blir svårt att utveckla vidare. I grund och botten handlar det om att tjäna mer pengar, investera och hålla i kostnaderna.

Den andra delen av bloggen, livsstil och frihet, går dock att utveckla betydligt mer än vad jag hittills gjort. Med andra ord kommer ekonomi och ekonomiskt oberoende vara en självklar del, men det kommer bli mer snack om frihet.

Vilket dessutom är ännu viktigare i dagens samhälle, där vår frihet inte längre är en självklar del av politikernas drivkrafter. Flera politiker tycks se det som sin livsuppgift att begränsa medborgarnas frihet, vilket är skrämmande. Vi har aldrig haft så många lagförslag som handlar om övervakning än vad vi har nu, samtidigt som möjligheterna till övervakning är större än någonsin. Tekniken fortsätter utvecklas och den som vill kontrollera en befolkning kommer att använda sig av tekniken – det kan vi vara väldigt säkra på.

Dessutom finns det en oroande trend som pågått ett bra tag i världen, att de som har pengar ska betala för de som inte har. Det kan tyckas behjärtansvärt, men i slutänden cementerar det bara beroende. Det enda som är hållbart är att ge andra människor möjlighet att tjäna sina egna pengar. Det är dock inte en fråga som FN driver mer än marginellt, istället handlar det alltför ofta om bistånd utan några långsiktiga planer.

Det svenska biståndsprogrammet har varit oerhört fokuserat på att skicka pengar in i alla möjliga krigshärdar och/eller diktaturer. Pengar som sällan eller aldrig kommer till godo för dem som verkligen behöver dem.

Nåväl, just nu tänker jag så, men jag kommer kanske ändra inriktning flera gånger under de kommande fyra åren…