Företagsflytten fortsätter

I en värld med frihandel är det naturligt att företag flyttar produktion och verksamhet. Det är dessutom ett sundhetstecken, både att det är möjligt och att det faktiskt görs. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är det förstås långt ifrån önskvärt att företag flyttar ut från nationen. Det mest önskvärda är förstås tvärtom, att företag flyttar till den egna nationen. 

Senast ut i företag som flyttar från Sverige är Orkla, som förelägger Göteborgs Kex produktion i Riga. Orkla säger själva att de gör det för att optimera produktionen och det stämmer säkert. Men varför inte optimera produktionen i Sverige, i Göteborg, istället för Riga?

Svaret på frågan får vi från facket, som hävdar att Orkla “stirrat sig blinda” på lägre löner i Riga. Något som mycket väl kan stämma, även om jag inte tror att ett företag fyllt med smarta människor som gör affärer stirrar sig blinda på något, det är ett olämpligt uttalande från fackets förbundsordförande. Ett företag väger in mängder av faktorer och aldrig bara en enda, som exempelvis lägre löner. Naturligtvis spelar bolagsskatt, skatt och avgifter på transporter och mycket mer in.

Oavsett vad Orkla har gjort för överväganden kvarstår faktum; Sverige har inte tillräckligt mycket att erbjuda. Skatterna är bland de högsta i världen, både för anställda och företag. Miljöskatter som slår orättvist mot företags konkurrenskraft bidrar. Lönerna är högre, och måste vara högre eftersom en så stor del av lönen försvinner i form av skatt. I Lettland är lön på personlig inkomst 23 procent, nästan tio procent lägre än kommunalskatten i Sverige.

Det är klart, en förbundsordförande kanske inte har koll på hur företag fungerar och måste fungera för att fortsätta klara sig. Men nog borde även en fackförbundsordförande förstå att kritiken inte ska riktas till enskilda företag, utan mot politiker som gör allt de kan för att sabotera för svensk konkurrenskraft.