Världsfattigdomen minskar

världsfattigdomen minskar

I höstas presenterade världsbanken en rapport om att världsfattigdomen minskar, vilket förstås är positivt även om det fortfarande finns mängder av människor som lever långt under existensminimum. Dessutom lever de många gånger under förtrycket från en diktatur. Men, trots allt fungerar kapitalism.

Därmed inte sagt att ett kapitalistiskt system gör att människor blir lyckliga. I kommunistiska länder kan kapitalismen fungera, men yttrandefrihet och åsiktsfrihet fungerar sällan i kommunistiska länder.

Dock finns det gott om kommunister i Sverige som ser det som sitt yttersta mål att avskaffa kapitalismen och göra det omöjligt för människor att sträva efter att få det bättre. De vill ta äganderätten från företagen och låta staten ta över allt.

Varför i all världen finns det folk som fortfarande tror på det här? Kapitalismens inneboende funktion att göra det bättre för alla har bevisat sig gång på gång, och med världsbankens rapport blir det ännu tydligare än en gång. Kommunism har aldrig fungerat, men kapitalism fungerar gång på gång.

Naturligtvis finns det kapitalistiska system där korruption regerar, särskilt i diktaturer men även skenbara demokratier. Likväl minskar världsfattigdomen och det faktum att vi blir bättre på att producera delas av fler. En kommunist borde egentligen glädjas åt den här utvecklingen.

Miljöproblemen kan man förvisso lasta en del obetänksamma företag för, men säg det företag i västvärlden idag som inte har sustainability på agendan? Det har till och med blivit en konkurrensfördel sedan minst ett decennium.

Säg gärna emot mig, men om du håller med så får du gärna hjälpa oss alla att sprida det här budskapet. Vi behöver inte folk som vill ta ifrån folk deras frihet och möjlighet att äga företag. Företagen driver välfärden.