Fem strategier inför en börskrasch

De senaste veckorna har bjudit på en lite tuffare åktur på världens börser. Höga värderingar, handelskrig och snack om konjunkturen kan ha bidragit. Skräckindexet, VIX, har darrat till lite efter en lång tid av låg volatilitet. Egentligen är det inte så farligt, men visst kränger det. Om vi är på väg mot en börskrasch eller björnmarknad är det förstås ingen som vet. Börsen burkar som bekant vända ner innan konjunkturen försvagas, men frågan är om det är där vi är nu?

När det skakar på börsen är det lätt att känslorna tar över. Dessutom piskar diverse börsrobotar på ytterligare så att svängningarna blir ännu kraftigare. När det svänger märks det också i ”bloggosfären”. För snart två år sedan skapade jag en sajt för att lättare kunna hänga med och följa olika svenska aktiebloggar. Nu är faktiskt aktiebloggarna en ganska lugn och sansad samling. Än så länge har jag i alla fall inte sett någon riktig panik i bloggflödet. Jag har tittat runt lite bland aktiebloggarna och har identifierat fem olika investeringsstrategier som man kan tillämpa inför en eventuell börskrasch.

1. Satsa på kvalitetsaktier

Ett sätt att överleva en börskrasch eller björnmarknad är att satsa på kvalitetsaktier. Jag och många andra klickade glatt in oss på Money Cowboys blogg när han nyligen basunerade ut ”sälj allt ni har och spring!”. Money Cowboy var förstås ironisk. Han manade egentligen till lugn och tipsade om ett antal saker som man kan tänka på istället, bl.a. att satsa på kvalitetsaktier.

Många andra aktiebloggare kör på samma strategi. Riktigt bra bolag brukar klara marknadsoro ganska bra. Det kan rent av vara som så att stora, stabila bolag med fyllda kassor nästan sitter och väntar på nästa björnmarknad. Då blir det fyndläge och de kan köpa upp lite svagare konkurrenter och andra bolag som kan vara av intresse för verksamheten.

Börjar man bli orolig kanske det är dags att minska på antalet tillväxtaktier och mindre etablerade bolag i portföljen. Ofta ökar säljtrycket som mest på dessa när det skakar på börsen. Handlar det dessutom om illikvida aktier kan det vara svårt att sälja till ett vettigt pris. Mer defensiva kvalitetsbolag med en förnuftig ledning bjuder däremot oftare på en lite lugnare resa. Med det sagt bör man ändå vara inställd på att portföljen kan komma att sjunka 40 till 60 procent från toppen under en björnmarknad.

2. Köp utdelningsaktier

En variant på det föregående temat är att köpa utdelningsaktier. En majoritet av aktiebloggarna följer faktiskt någon form av utdelningsstrategi. Varför utdelningsaktier? Jo,  därför att utdelningsaktier ofta är bra bolag och att det är en relativt enkel strategi att följa. Faktum är att aktier som har en lång och positiv utdelningshistorik klarar sig bättre när börsen skakar. Under finanskrisen 2008 var till exempel stabila utdelningsaktier mycket starkare än index, både mätt från det att börsen toppat och ner till botten och från toppen fram till dess att börsen återhämtat sig igen.

Det finns flera skäl till varför utdelningsaktier har en lugnande effekt i orostider. En anledning är att det bara är riktigt stabila bolag med goda finanser som kan ha en fin utdelningshistorik och sådana bolag klarar sig bättre just för att de är stabila och många vill äga dem. En annan anledning är utdelningen i sig. När kursen sjunker ökar automatiskt direktavkastningen vilket gör det allt mer intressant för investerare att köpa in sig i aktien, vilket i sig får en bromsande effekt på prisfallet. Så länge som investerarna är övertygade om att utdelningarna är säkra och att de kommer att fortsätta att höjas i framtiden fungerar det.

3. Diversifiera

Aktiebloggarna är över lag mästare på att diversifiera. Genom att bredda portföljen minskar risken inför en eventuell börskrasch eller björnmarknad. Som jag ser det finns det minst två sätt att diversifiera på.

Den ena typen av diversifiering är att se till att aktieportföljen har tillräckligt stor spridning mellan olika bolag, sektorer och bolagsstorlekar. Kanske även mot olika marknader, men inte nödvändigtvis.

Den andra typen av diversifiering innebär att blicka bortom aktierna och även investera i andra tillgångsslag. Olika typer av räntepapper har länge varit ett populärt diversifieringssätt, men de senaste årens lågräntepolitik har gjort att allt fler bortsett från denna sparform. Guld och ädelmetaller är en annan möjlighet. Fastigheter en tredje. Bland de svenska aktiebloggarna finns det flera exempel på hur man diversifierat portföljen mot den privata lånemarknaden genom peer-to-peer-lån. Kryptovalutor har nämnts som en möjlig diversifiering men de flesta verkar inse att den marknaden inte är mogen än.

En nackdel med en för stor diversifiering är att det kan vara svårt att hålla koll på alla innehav. Det kan också vara svårt att uppnå överavkastning mot jämförelseindex. Det gäller att hitta en balans.

4. Balansera om portföljen

En strategi för att minska risken i portföljen är att balansera om den. Det innebär att med jämna mellanrum, t.ex. en gång i kvartalet, se över portföljen och se till att balansen mellan innehaven återställs. Det gör att man får sälja av en del av de innehav som ökat mycket och öka på i de innehav som inte hängt med i utvecklingen. Detta minskar risken i portföljen eftersom det innebär att ingen tillgång tillåts bli överrepresenterad. Dessutom innebär det en slags automatisk vinsthemtagning.

Balanseringen kan även innefatta olika tillgångsslag, t.ex. räntepapper och guld. Om man vill skydda kapitalet inför en börskrasch finns det en mycket enkel metod: regelbunden ombalansering i en portfölj med både aktier och räntepapper. The Economist visade nyligen att en portfölj med 60 procent aktier och 40 procent räntepapper som viktades om varje kvartal klarade sig bäst 1926 till 1940 – åren som innefattade den stora kraschen 1929 och den stora depressionen. En sådan portfölj gick 28 procent bättre än samma portfölj fast utan ombalansering och var även bättre än både 100 procent aktier eller 100 procent räntepapper under samma period. Dagens låga räntor ger kanske inte samma goda resultat, men den värdebevarande effekten lär infinna sig ändå.

Till de aktiebloggar som regelbundet balanserar om sina portföljer hör Rika Tillsammans och Investerarfysikern.

5. Dollar-cost averaging

Dollar-cost averaging är en av favoritmetoderna bland Sveriges aktiebloggar. För en absolut majoritet av dem som sparar i aktier och som samtidigt har en lång sparhorisont är det ett vinnande koncept. Fördelen är enkelheten: bara att mata på månad för månad i ur och skur. Sätt av en del av lönen, köp aktier, repetera. Ingen tajming, inga säljbeslut, ingen oro. När börsen går ner får du mer för pengarna. För den som har ett konstant kapitalflöde (t.ex. lön) är detta en oerhört effektiv metod.

Många aktiebloggar pratar om sparkvoten, d.v.s. den del av inkomsten som sätts undan för att investeras eller sparas. En stor del av kraften i denna strategi ligger i att vi tvingar oss själva att hålla disciplinen. En del av lönen sparas och investeras direkt efter löning. Sedan får vad som helst hända på börsen, vi sparar ändå och med övertygelsen om att det blir bäst i längden. Jag tror starkt på konceptet.

Kan man inte tajma marknaden istället?

Visst kan man försöka tajma marknaden men de allra flesta som försöker misslyckas fatalt. Många som försöker gör det utan att ha en strategi och då är det dömt att misslyckas. Även om man har en strategi ändras marknadens dynamik ständigt. Det gör det svårt att bara titta i backspegeln och studera vad som fungerat tidigare. Att en viss metod fungerat i 20 år är ingen som helst garanti att det ska fungera i 20 år till.

En annan fara med att försöka tajma marknaden är att vi ofta fäller vi krokben på oss själva. Iver, otålighet och panik får oss att fatta fel beslut. Det finns en del aktiebloggare som t.ex. iMarknaden och Samuelssons Rapport som lyckas bra med att tajma marknaden, men de tillhör en grupp som specialiserat sig på trading av olika slag. För den som har en lång sparhorisont är det bäst att inte försöka tajma marknaden inför en eventuell börskrasch. Ofta inträffar nämligen denna krasch när man minst anar det.

En mix av strategier

I praktiken använder de flesta aktiebloggarna en mix av dessa strategier i sitt sparande. De flesta köper utdelningsaktier av hög kvalitet. De har breda aktieportföljer och flera av dem sprider på risken genom att ta in t.ex. P2P-lån i portföljen. De allra flesta är också bra på att köpa på sig nya aktier regelbundet genom Dollar-cost averaging. Väldigt få aktiebloggare försöker sig på att tajma marknaden, vilket jag tycker verkar sunt.

Bland dessa fem tillvägagångssätt är det att balansera om portföljen som är minst vanligt bland aktiebloggarna. Många gör nog det ändå men utan att nämna det genom att ”fylla på” i vissa aktier när lönen kommer, men få har det som en uttalad strategi.

Allt som allt tycker jag det verkar som att Sveriges aktiebloggare är väl förberedda inför nästa björnmarknad. Jag följer dem med spänning!

 

Henrik grundade StockBlogs.se i syfte att samla svenska aktiebloggar och ekonomibloggar på ett ställe. Antalet bloggar som dagligen följs närmar sig nu 200. Med hjälp av StockBlogs kan man lätt söka och finna alla guldkornen bland Sveriges aktiebloggar.