Räcker fem miljoner?

inkomstström

Jag har mer än en gång pratat om vikten av att sätta mål och att hålla sig till dem. Det är viktigt av många olika anledningar, bland annat för att veta om det ens är realistiskt att försöka ta sig till målet. Är målet helt orimligt att nå kanske det är fel mål. Just därför tänkte jag idag ge mig på frågan om huruvida fem miljoner räcker?

En vanlig uppfattning bland oss som strävar efter att ta sig ur ekorrhjulet är att har man bara ett kapital som motsvarar 25 gånger ens årskostnader så är det tillräckligt. Då skulle fem miljoner motsvara en årskostnad på 200 000. Det är också det här som kallas fyraprocentsregeln.

Huruvida du klarar dig på fem miljoner eller inte kan jag inte svara på, men jag kan svara på att för vår del hade det inte räckt. Vi pratar om kostnader efter att kostnaden för arbete har dragits av. Att det kostar att arbeta är någonting som inte alla tänker på. 200 000 motsvarar trots allt en månadskostnad på i runda slängar 16 600…

Nu har vi visserligen bra koll på våra kostnader, och det absolut nödvändigaste täcks av 16 000. Men livet består av mer än att bara leva med det nödvändigaste.

Visserligen räknar jag på fler inkomstströmmar än bara utdelningar av kapital, så uträkningen här handlar bara om ifall det är möjligt att leva endast av utdelningar från fem miljoner. Dubblar vi summan till tio miljoner och når över 30 000 per månad är det inte bara möjligt, utan fullt rimligt. Gränsen går förmodligen någonstans mitt emellan, och då med ett litet plusresultat.

Tar vi då i beaktande fler inkomstströmmar är det väldigt spännande att se hur målet blir ännu mer nåbart än tidigare.

Det är precis vad den här tankeövningen handlar om. När du ser målet materialiseras och bli konkret så känns inte längre resan oöverstiglig, utan snarare tvärtom. Att ställa dig frågan om fem miljoner räcker, eller om det är tio miljoner som behövs, gör att du kan fokusera. Eller ge upp.

Å andra sidan tror jag personligen att allt är möjligt, att skillnaden bara ligger i vår förmåga att motivera oss själva. Så tror du på dig själv så ge inte upp. Ge dig f-n på att lyckas istället.

2 Comments

    • Tack för informationen. Den säger förstås bara att du inte har förstått, men inte vad, och då kan jag inte hjälpa dig.

Comments are closed.