inkomstström

Räcker fem miljoner?

2020-02-17 moneycowboy 2

Jag har mer än en gång pratat om vikten av att sätta mål och att hålla sig till dem. Det är viktigt av många olika anledningar, bland annat för att veta om det ens är realistiskt att försöka ta sig […]