Redo för en pandemi?

pandemi

En pandemi kanske är varje preppers våta dröm, men i takt med att smittspridningen av Corona COVID-19 utvecklas tycker åtminstone jag att det börjar bli dags att se över lagren av Bullens Pilsnerkorv. Det som händer börjar få riktigt allvarliga konsekvenser, och jag har ingen större lust att vara med om en pandemi.

Framför allt kan man börja fundera på varuleveranser. Vi har i vår del av världen sedan länge jobbat med rullande försörjningslinjer. Det vill säga det finns inga egentliga lager och allt ska levereras mer eller mindre just in time. Det gäller dock inte bara mat, som jag var naiv nog att tro ett tag. Det gäller till viss del även mediciner och medicinsk utrustning, men även bränsle och andra nödvändiga varor.

När en av världens största producenter (det vill säga Kina) av en mängd olika varor nu tvingas stänga ner blir försörjningen av ett antal varor lidande. Än så länge har det inte har någon stor påverkan, men om smittspridningen fortsätter i samma tak är det svårt att säga hur varuförsörjningen kommer att påverkas.

LÄS MER: Interaktiv karta över hur Corona COVID-19 sprids

Så tillbaka till frågan. Är du redo för en pandemi? Har du tillräckligt med mat för att klara dig ett par veckor, eller rentav ett par månader? Hur är det med vattenförsörjningen? El, värme?

Nu kanske det inte är någon som verkligen tror att det kommer att gå så illa, men i skrivande stund har UD precis gått ut och sagt att de avråder från att resa till Kina, oavsett region. Myndigheter är långsamma, men det råder ingen tvekan om att även UD tar frågan på allvar. Frågan är om du tar den här sortens frågor på allvar. Det är bättre att vara förberedd och inte behöva använda sig av sin egen privata krisplan, än att inte ha någon beredskap alls.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – MSB – har några bra checklistor du kan tänka på – de finns på krisinformation.se. Tänk åtminstone igenom en del av vad som skulle kunna hända, det har förstås inte bara att göra med ett virusutbrott. Det räcker ibland med att Netflix slutar fungera för att det ska bli en kris i hushållet.