Står vi inför en kontorsdöd?

kontorsdöd

Som kontorsslav sedan lite mer än ett kvarts sekel har jag suttit en hel del på kontor. Kontorsfastigheter runt om i världen har varit bra affärer för många olika fastighetsbolag, men efter pandemin pratas det om kontorsdöden. Med allt fler personer som distansarbetar finns det de som tror att behovet av att gå till ett kontor kommer att minska.

Det tror dock inte jag. Jag kommer fortsätta investera i aktier och andra fastighetsaffärer, som Reinvest24 (affiliate-länk). Många kontor har stått tomma under pandemin, men även om jag tror att distansarbete kommer att fortsätta vara en stor del av hur folk arbetar kommer kontoren ha sin plats i framtidens arbete.

En av anledningarna till att jag tror att kontor kommer användas är att distansmöten har sina begränsningar. Det går att ha många möten, men kreativt samarbete är helt enkelt inte samma sak över länk.

Jag tror visserligen att kontoren kommer att förändras. Det kommer inte ske över en natt, men kontoren behöver bli moderna, ha samarbetsytor snarare än en mängd fasta platser, telefonrum och så vidare. En del företag är redan där, och för oss som investerar behöver vi se till fastighetsägarnas möjligheter att tillgodose den nya tidens behov. Det är ingen hemlighet att Castellum är ett av mina favoritbolag och jag tror de har alla förutsättningar för att fortsätta vara ett attraktivt fastighetsbolag vad det gäller att tillhandahålla bra kontor i bra lägen.

Samtidigt tror jag alla fastighetsbolag bör se över vad de kan erbjuda i form av kontor. Det kommer inte räcka enbart med yta i framtiden. Inte minst bra digital infrastruktur kan vara en konkurrensfördel, men även en utformning av lokaler som passar ett mer dynamiskt arbetssätt.

Även om vi inte står inför en kontorsdöd finns det en klar och tydlig trend i att allt fler arbetar på distans, en trend jag tror kommer hålla i sig. Så ingen kontorsdöd, utan en förändring av hur kontoren utformas och används, vilket i sig även de traditionella fastighetsbolagen måste anpassa sig till.