Chat Control begränsar vår frihet

Den här bloggen handlar om både ekonomi och livsstil, där livsstil mest handlar om rätten att få leva ett liv i frihet. Vi är på väg in i en värld där mänsklig frihet blir alltmer begränsad och därför ska dagens inlägg handla om Chat Control.

Chat Control är namnet på en del i ett förslag från EU-kommissionen, där förslaget handlar om att bekämpa sexuella övergrepp på barn. Finns få saker som är så viktiga som att skydda barn, men det betyder inte att Chat Control är rätt väg att gå.

På samma sätt som att staten inte får avlyssna telefonsamtal utan vidare ska givetvis privata chattar vara privata. Men EU-kommissionen vill gå så långt att chattarna ska massövervakas. Det räcker dock inte med chattarna, utan EU-kommissionen vill övervaka all digital kommunikation inom EU. Kommenterar du det här inlägget skulle den kommentaren vara en del av vad EU ska kunna läsa.

Förslaget har lagts fram av Ylva Johansson (S) och det är ett gediget förslag hon lägger fram. Nyckelord ska göra att båda text och bild skickas till myndigheterna. Vilka nyckelord det till slut blir kommer förstås vara levande, ett sådant system kan lägga till och ta bort vilka nyckelord som helst.

Här kommer systemet inte göra någon skillnad på om det är någon som kommunicerar med journalister, eller i egenskap av visselblåsare. Organisationer som jobbar med mänskliga rättigheter kommer också övervakas på samma sätt.

Det är en monumental massövervakning av sällan skådat slag. Den som tycker om att vara fri kommer med detta förslag få se sin frihet kraftigt begränsad. Det spelar ingen roll om man har rent mjöl i påsen eller inte, allas kommunikation ska övervakas.

Det är en grundläggande, demokratisk rättighet att få kommunicera utan övervakning. Det är inte för inte som det är mycket strikta lagar för hemlig övervakning av telefonsamtal idag.

Det kommer givetvis inte råd bot på någon brottslighet, mer än de få korkskallar som fortsätter använda standardappar. Övriga kriminella element kommer övergå helt och hållet till de skräddarsydda appar som kommunicerar genom Darknet / Tor.

Benjamin Franklin sa det på det bästa sätt som går: