Skrota elskatten helt och gör det nu

Elskatten, en stämpelskatt som gör att allt i samhället blir dyrare, ska nu indexhöjas vid årsskiftet. Detta trots att regeringen tidigare aviserat att det inte skulle ske.

Tidningen näringslivet rapporterar om höjningen och skriver dessutom att finansministern har försvarat höjningen. Det är ytterligare en av alla åtgärder som förvånar när det gäller en borgerlig regering. Man skulle nästan kunna tro att de har infiltrerats av socialister.

Som alla vet driver elpriser och särskilt elskatt upp övriga priser i samhället. El behövs till allting. Dessutom minskar hushållens köpkraft eftersom det blir mindre pengar över till sådant som faktiskt skapar arbete. Elskatten skapar inga arbeten, det är bara ett sätt för staten att mjölka pengar av folket.

Det finns de som hävdar att elskatten är till för miljön, men det är bluff och båg. I ett land där de största elkostnaderna för hushållen handlar om att värma upp husen har man inte så mycket val. Trots stora investeringar i solceller på villor och på taken på hyreshus, och stora investeringar i luftvärmepumpar, så behövds det fortfarande stora mängder el för att få värme och någon sorts komfort i hemmen.

Utöver det så ställer det förstås till det när alla producerande företag tvingas höja priserna eller gå i konkurs för att de inte klarar av en högre elskatt. Det blir helt enkelt en ond spiral.

En annan problematik vi har med elpriserna är att nätbolagen tar ut vinst och eftersom nätbolagen många gånger är kommunala eller statliga så går pengarna in i verksamheter som inte har att göra med produktionen och leveransen av el. Vilket i sin tur gör att elbolagen behöver ta ut mer betalt för att underhålla infrastrukturen.

Sverige behöver ren, pålitlig el som är så billig den kan bli. Energi är grunden för allt annat och om den är tillgänglig till ett så lågt pris som möjligt kommer hela landets konkurrenskraft att stärkas.

Det om något borde en borgerlig regering fatta.