Enkla jobb och välfärden

enkla jobb

I Sverige är arbetslösheten just nu runt 9%, allt enligt ekonomifakta. Det betyder att nästan en halv miljon människor saknar ett arbete att gå till, vilket också betyder att de på ett eller annat sätt får bidrag för att klara sin ekonomi.

Vad de två sittande regeringspartierna inte förstår är att bidrag skapar inte välfärd. Bidrag är bara en kostnad för skattebetalarna och i ett land med ett av världens högsta skattetryck är det aldrig bra med bidrag.

Så vad har det att göra med en blogg som handlar om strävan efter frihet och ekonomiskt oberoende?

Det har att göra med att möjligheten för varje individ att göra sig fri är beroende av att staten inte ökar skattetrycket, utan snarare sänker det. En riktigt välmående stat har fler jobb än medborgare. Bidragsberoende kommer att ställa till det ännu mer för statsekonomin och det gör att skattetrycket med sittande regeringspartier kommer att öka.

Samma sak med migrationsfrågan. Oavsett vad man tycker om migration så är det inte möjligt med en arbetslöshet på 9% att ta in fler människor. Vi måste ner till under två procent innan det blir möjligt, förutsatt att integrationen börjar fungera.

Ett snabbt sätt att få arbetslösheten att sjunka vore att sänka bidragsnivåerna radikalt, öppna upp för lägre löner för enkla jobb och se till att folk kommer i arbete. De flesta vill ha ett arbete att gå till, det gör att människor får en bättre självkänsla och mår bättre. Även om det inte betalar sig särskilt bra så gör det ändå gott – och ekonomin kommer igång.

Enkla jobb finns i mängder och det finns gott om entreprenörer som kan tänka sig att starta nya företag om arbetskraften blir billigare. Alliansregeringen gjorde det riktigt bra när de genom ROT och RUT underlättade för en hel yrkeskår att arbeta vitt istället för svart – vilket också gav pensioner åt samma grupp.

Men det här kommer bidragsivrarna i vänsterpartierna aldrig att gå med på, och kommunisterna ledda av Sjöstedt skulle förmodligen gå bananas om deras väljarbas tvingades arbeta för att få pengar.