Ännu en myndighet vi inte behöver

Nyligen “upptäcktes” ett stort antal myndigheter som uppenbarligen inte fanns på någons radar och det kan man ju fundera över. Men en myndighet som är väldigt synlig och som i mitt enkla tycke kan läggas ner direkt är Myndigheten för stöd till trossamfund.

Religion är en privatsak och för min del får folk tro på tomtar, troll, Oden, Gud, Allah, Shiva eller kraften i Star Wars. Men inget av det har med allas verklighet att göra och år 2000 togs beslutet att staten och kyrkan skulle separeras. Vilket var ett väldigt bra beslut eftersom staten inte har med religion att göra och vice versa.

Nämnda myndighet fördelar varje år runt 80 miljoner svenska kronor till en mängd olika trossamfund. Det intressanta är att ju fler medlemmar, desto mer pengar.

Varför staten ägnar sig åt det här är enligt myndigheten själva följande:

 • Trossamfunden medverkar, tillsammans med andra goda krafter, i den ständigt pågående normbildningsprocess som är nödvändig för att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.
 • Staten bör stödja andra trossamfund när Svenska kyrkan får statligt stöd
 • Religiösa minoriteters rätt att behålla och utveckla ett eget samfundsliv bör främjas.
 • Verksamheten inom trossamfunden bidrar till att ge den enskilde en
  grundläggande identitet samt social och kulturell gemenskap.
 • Vid olyckor och kristillstånd är behovet av samfundens verksamhet särskilt viktig.
 • Aktiva och vitala trossamfund minskar utrymmet för allehanda extrema rörelser inom trosområdet.
 • Trossamfunden bidrar till integrationen av invandrare.

Någon som ser några problem här? Jag kan hålla med om att kyrkan under århundranden bidragit till att jobba med grundläggande värderingar, men det är en illusion om att det inte skulle ha skett ändå. Kyrkan såväl som så många andra religiösa samfund har också skapat en mängd ångest, inte minst existentiell men även kring sexuell läggning.

Myndigheten betalar dessutom ut pengar till en hel del ifrågasatta religiösa organisationer. Som Jehovas Vittnen, som motsatt sig blodtransfusioner och som fullständigt mobbar ut medlemmar som vill hoppa av. Det finns fler och listan över trossamfund som får bidrag är lång.

Som sagt så tycker jag att folk får tro på vad de vill, men att de ska få bidrag för det är absurt. 80 miljoner spänn kan användas mycket bättre. Dessutom, ett trossamfund som inte kan överleva på egen hand kanske ska ställa sig frågan om varför.

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Ännu en myndighet vi inte behöver - Finansfeed
 2. Ännu en myndighet vi inte behöver - Bloggfeed

Comments are closed.