Satsa på kärnkraft

Naturligtvis är det bra att vi i Sverige satsar på förnyelsebara energikällor, men det innebär inte att vi kan byta ut kärnkraften utan att det får konsekvenser.

Genierna i Miljöpartiet vill bli av med allt som heter kärnkraft, för att de anser kärnkraften vara smutsig. Det är sant att uran är svårt att handskas med och felaktigt hanterat kan miljön bli förstörd för en lång tid framåt. Samtidigt har utvecklingen gått vidare och kärnkraft går att få väldigt mycket renare än vad den är idag – även om Sverige hanterar kärnkraften föredömligt väl.

Under Miljöpartiets tid i regeringen har fyra av tio kärnkraftsreaktorer stängts. Det är total kapitalförstöring och ett vårdlöst slöseri som dessutom är helt onödigt. Vindkraft och solkraft kan inte ersätta kärnkraften, vilket betyder att Sverige snart måste importera el – vilket kan ske från länder som producerar el på ett sätt som inte är särskilt fördelaktigt för miljön.

I ett land som Sverige där el betyder värme och där behovet av värme är som störst när solen skiner som minst är det inte särskilt ansvarsfullt av ett parti i regeringsställning att stänga av fullt fungerande energiproduktion. Vindkraftverk har potential att ersätta en del av kärnkraften, men tyvärr är vindkraft alldeles för olönsam för att locka investerare. Dessutom, de sex reaktorer som är igång producerar tre gånger så mycket som Sveriges samlade vindkraftpark.

Mitt förslag är att vi startar igång de fyra som stängts av, satsar på forskning och utveckling för att förnya kärnkraften och inför stränga (fängelse)straff för tjänstemän som eventuellt skulle missköta sig – samt ett utökat kontrollprogram för att säkerställa leverans, kvalité och givetvis minimera miljöpåverkan.

Miljöpartiet har gång på gång visat att de bryr sig inte om vanligt folk, de har inte gjort det bättre för Sveriges medborgare och de lever definitivt inte som de lär. Finns det någon som över huvud taget tänker rösta på dem i september?