Miljöpartiet föreslår utvecklingstid

Miljöpartiet gör allt de kan för att kosta skattebetalarna pengar utan någon vinst för någon. Allra minst miljön. Det gamla friåret kommer tillbaka i ny skepnad, nu heter det utvecklingstid. 

Tanken med friåret var att vem som helst skulle kunna ta ett friår från sin arbetsplats och göra något annat. Jag kan förstå att det finns många människor i samhället som känner sig fångade på sin arbetsplats, men redan idag kan vem som helst göra vad som helst i ett år eller längre. Skillnaden är bara att arbetsgivaren inte behöver ha något ansvar för vad individerna hittar på. I Miljöpartiets värld verkar arbete vara någonting som är av ondo, för varför skulle man annars satsa så hårt på att ställa till det. Även om det har gått Miljöpartiet förbi så bygger företagande på att tjäna pengar och fortsätta tjäna pengar.

Flummiga förslag är förstås Miljöpartiet bra på och det nya förslaget är inte mindre flummigt än andra vad det gäller effekten. Bland annat vill man, genom att ge upp till 10 000 personer ledigt på heltid under ett år för att studera, locka folk till bristyrken som polis, sjuksköterska, med flera. Ett år för 10 000 personer beräknas kosta 2 miljarder. Men att det tar tre år att bli polis eller sjuksköterska finns inte med i beräkningarna, eller vad tänker de? Ska man bli en tredjedel polis, bara för att återgå till sin gamla arbetsplats?

Tanken är också att en vikarie ska anställas under tiden. Miljöpartiet har säkert glömt att de regerar just nu med en parti som jobbar hårt för att minska visstidsanställningarna. Vad det har för effekt på arbetstagarna eller arbetsgivarna kan vi bara sia om, men risken är stor att osäkerheten ökar för de individer som hoppar på det här tåget.

Isabella Lövin hävdar också att arbetsgivare efterfrågar kompetensutveckling, vilket är givet i en värld som förändrar sig så snabbt som vår. Det tror jag inte löses genom att med offentliga medel bekosta ett studieår. Det måste ske genom en politik som gör det lönsamt att utbilda sig. Högre skatter än någon annanstans i världen gör det knappast lönt att studera 1-5 år. Inte ens med ett utvecklingsår.