Allt fler vill bli fria

fria

Vem vill inte vara fri? Fri på riktigt alltså. Utan någon som bestämmer över dig? Det är en grundläggande längtan hos oss alla och allt fler människor vill bli fria på riktigt. Eller rättare sagt, allt fler inser att det faktiskt går att bli fri från alla beroenden. 

Den rörelse som på engelska kallas FIRE – Financially Independent Retire Early – har växt sig allt starkare. Tanken är att genom att låta sina pengar arbeta för sig och växa kan ett kapital tillräckligt stort att leva av byggas upp. Samtidigt måste man också leva sparsamt och ha koll på vart varenda krona spenderas. Det är samma sak som begreppet att ta sig ut ur ekorrhjulet eller att bli ekonomiskt oberoende.

Naturligtvis finns det kritiker. Det finns de som hävdar att den som strävar efter FIRE kommer aldrig klara av att släppa taget, eftersom den inneboende kraft som pengar har verkar rakt emot FIRE. Alla som har mycket pengar vet att det är lätt att vänja sig vid en livsstil där pengarna förbrukas i samma takt de kommer in. En annan invändning är att inte alla kan ägna sig åt att leva oberoende av världen omkring dem och att det är ett sätt att utnyttja andra människor. Vilket förstås är helt felaktigt, eftersom det finansiella oberoendet inte kommer enkom av att låta andra arbeta utan av att äga en del av produktionsapparaten och därigenom också vilja ha en del av vinsten.

Om alla skulle äga en del av produktionsapparaten skulle FIRE vara omöjligt, om inte alla gick med på att fördela tillgångarna 100% rättvist. Det i sig verkar omöjligt i den mänskliga naturen. Kommunism handlar om samma sak och det har aldrig fungerat. Människor är, oavsett om vi vill det eller inte, flockdjur. Det kommer alltid finnas alfahanar som tar kontroll över flocken.

Samtidigt verkar det vara en inneboende drivkraft hos oss att vilja vara fria. Oavsett vart varje individ befinner sig i livet finns det alltid en strävan efter att göra allt bättre och samtidigt bli mindre beroende av samhället, arbetsgivaren eller vad det än må vara. Det i sig är en sund drivkraft och oavsett vad vi tycker om hur den mänskliga naturen fungerar så kommer människor alltid att befinna sig på olika stadier vad det gäller ekonomiskt oberoende. En del kommer att lyckas, andra inte. Men det är själva strävan och hoppet om att nå till ett ekonomiskt oberoende, eller FIRE om man så vill, som gör livet spännande. Så varför inte ge allt du kan och göra ett försök? Alla kan inte bli fria, men det går att bli lite friare…