Ekonomiskt oberoende handlar om mer än bara ekonomi

oberoende handlar om

Strävar du efter ekonomiskt oberoende bör du ser över ditt liv vad det gäller många andra saker. Det är lätt att fokusera på enbart de ekonomiska faktorerna. 

Att ha en pengamaskin, flera inkomstströmmar och att ha amorterat bort dina skulder är förstås grundläggande om du vill nå ekonomiskt oberoende. Att ha koll på kostnaderna vet du att du måste ha, men du behöver tänka på fler saker om du verkligen vill bli oberoende och fri.

Vad det innebär att bli ekonomiskt oberoende är olika för olika människor, men jag tänker inte gå igenom det här. Du vet vad det innebär för dig och jag kommer att hjälpa dig att belysa ytterligare några faktorer. Kanske du har tänkt på dem tidigare, eller så är det helt nytt. Oavsett vilket är det bra att ha en helhetssyn.

Din hälsa är det viktigaste du har och det vet du redan. Alla vet att hälsan är viktig, det är en plattityd och ändå dör folk av övervikt och rökning. Men du som strävar efter ekonomiskt oberoende har redan drivkraften och insikterna som behövs. Du måste bara sätta hälsan på samma nivå som din strävan efter att ha tillräckligt med pengar. Ett oberoende handlar om att vara frisk nog att kunna leva så länge som möjligt i det tillståndet. Jobba hela tiden på att göra val som gör att du behåller hälsan.

Oberoende handlar om din förmåga att nå och sedan bibehålla en tillvaro som gör dig fri. Därför är det orättvist mot dig själv att enbart fokusera på ekonomi. Ta bort ekonomiskt från din strävan efter att bli ekonomiskt oberoende och satsa på oberoende.

Däri ligger fler faktorer än bara ekonomin och hälsan. Det är lätt att börja tänka prepping, men du behöver inte bli en fullblodsprepper, det räcker att du har en tillräckligt stor grad av oberoende för att kunna hantera kriser en längre tid. Vatten, värme, sanitet, mat och trygghet är alla hörnpelare i ditt oberoende. Om du har möjlighet att själv producera vatten, värme och mat i en tillvaro som är hygieniskt godtagbar och trygg så har du kommit långt. Kommunikation är förstås också viktigt och att ha en batteridriven radio, alternativt vevdriven är alltid bra.

Så varför inte jobba på att ditt oberoende ska innehålla åtminstone ett visst mått av krisberedskap? MSB, trots Dan Eliasson, har bra ambitioner men de räcker inte hela vägen. Svenska hushåll behöver klara kriser längre än några dygn som MSB verkar satsa på. Du kan dock få en hel del bra tips via MSB’s hemsida Dinsakerhet.se.

Till sist behöver vi alla ta ansvar för att Sverige inte kommer att styras av galningar som vill begränsa din frihet. Vänsterpartiet är därför direkt omöjligt att rösta på för någon som vill bli oberoende och fri. De vill ta ifrån dig äganderätten. Vilket förstås bara är ett första steg till att göra dig så beroende det går av staten, något de ägnat sig åt länge. Rösta hellre på något parti som är för din frihet och som underlättar att låta dig leva det liv du vill leva.