Vägen till en ny spelmarknad

Ingen har nog undgått att det väntar en omreglering av spelmarknaden. Från och med den 1 januari kommer det att gälla nya regler för alla som vill bedriva spelverksamhet i Sverige. Och med betoning på alla, innebär de nya reglerna att svenska statens monopol faller. 

“State House Sunset” (CC BY 2.0) av Don McCullough

Men det var inte en snabb och smidig väg som ledde till att beslutet röstades igenom i somras. Det tog flera år innan ramverket för den nya marknaden stod färdigt och det kommer troligtvis att tillkomma ändringar och tillägg. 

Statens förkärlek till monopol

Den svenska staten har under olika perioder haft monopol på flertalet marknader men på senare tid har dessa börjat att lösas upp. På senare år har både apoteksverksamheterna, posten och fordonsbesiktningen privatiserats. Staten har haft monopol på spelmarknaden sedan 1930-talet och lagarna har med jämna mellanrum uppdaterats för att bättre passa det rådande klimatet. Syftet har däremot alltid varit detsamma, att hålla marknaden trygg och kontrollerad för både aktörer och spelare. 

Men i och med internets snabba utveckling och uppkomsten av spel på nätet hängde spellagarna inte med.De skrevs innan internets uppkomst och tillsammans med EU:s regler för tjänster över gränserna, har spelbolag kunnat ta sig runt de svenska lagarna och erbjuda sina tjänster utan närmare granskning och skyddsnät. Detta banade 2015 vägen för en spelutredning som sedermera skulle bli det svenska spelmonopoletsfall

Den nya marknaden

I spelutredning som lades fram för regeringen 2017, föreslogs införandet av ett licenssystem för att bättre övervaka och öppna upp marknaden. Samtidigt lade man fram att alla bolag med licenser skulle betala en vinstskatt på 18 procent och beläggas med ett omsorgskrav. Det innebar att staten, trots att den inte behöll sitt monopol, i alla fall kunde återta kontrollen av marknaden och ställa krav på aktörerna.

Alla spelaktörer som beviljas licens måste uppfylla särskilda krav för att få vara kvar på den svenska marknaden. Om de inte gör det kommer licensen att dras in och deras verksamheter bli olagliga. Dessa krav gäller bland annat ansvar för spelarna och tillsyn över att spelandet inte går överstyr. Vissa bolag, som Mr Green casino online , har redan infört åtgärder som ska motverka ett riskfyllt spelbeteende. Bland annat måste spelarna uppge hur mycket de ska spela för varje månad och de kan själva utvärdera sittriskbeteende. Nytt med den nya lagen kommer att vara att en spelare kan stänga av sig från samtliga spelsajter och att spelsajterna måste begränsa sina erbjudanden och sin marknadsföring till en måttlig nivå. Mr Green är ett bolag som redan ligger i framkant här då deras Green Gaming program är flerfaldigt belönat av branschen. 

“Gaming” (CC BY-SA 2.0) av matsuyuki.


Arbete kvarstår

Trots att det bara är några få veckor kvar till dess att de nya reglerna börjar att gälla är det fortfarande mycket jobb kvar. Hittills har 16 bolag fått sina licenser beviljade och fler räknas få sina under december. Man räknar även med att det kommer att uppstå vissa frågetecken under året och att det kommer att ta tid innan marknaden stabiliserar sig och alla har anpassat sig, både bolagen och institutionen som ska granska marknaden. Målet är att uppnå samma resultat som i Danmark, där 90 procent av allt spel sker inom lagliga kanaler.