Vad är oberoende?

vad är oberoende

Vad är oberoende egentligen? Jag gillar att utforska begreppet frihet och naturligtvis är oberoende en stor del av att vara fri. Tyvärr är det svårt att vara oberoende i Sverige och staten arbetar mot vårt oberoende, mycket på grund av socialismen och kommunisterna i Vänstern.

Till att börja med är oberoende att ha rätt till sitt ägande. Det är något som kommunisterna vill ta ifrån oss. De vill avskaffa äganderätten och göra privat egendom till statlig. Det har aldrig någonsin fungerat och skulle inte fungera nu heller, oavsett vad Sjöstedt tycker och tror.

Oberoende är också att få ha sitt ägande i fred, något som en fastighetsskatt skulle förstöra. Jag kan förstå fastighetsskatt på fastigheter som används för att generera inkomster, men inte på en fastighet som används för boende. Våra hem är våra borgar och det ska ingen annan beskatta. En skatt på ett hem man äger motverkar oberoende.

Vad är oberoende värt om man inte kan kämpa för att få äga sin bostad, och få behålla den? Ingen blir oberoende och kan uppnå frihet om det hela tiden finns en stat som gnager av någonting man äger. Vi vet sedan tidigare att det finns inga gränser för kommunister som ingenting annat vill än att ta ifrån människor allt de äger för att staten ska äga det istället.

Staten har i Sverige dessutom länge motverkat oberoende. Göran Persson var den siste sossen som var pragmatisk nog att inse att skuldsatta människor är inte fria. Sedan dess har sossarna bara pratat om att höja skatterna. Som om staten vore bättre på att fördela pengarna. Staten i Sverige visar gång på gång att föraktet för medborgarna inte når några gränser. Det ena idiotiska projektet avlöser det andra, som konst för daggmaskar

Som äkta liberalist framhäver jag att staten ska ha så lite inblandning i människor liv som möjligt. Människor måste få vara vuxna och ta sina egna beslut. Det är bland annat därför jag inte förstår liberalernas vurmande för EU. EU är i grund och botten något bra, men EU har blivit en gigantisk byråkratisk koloss vars makthungriga politiker inte gör annat än att sko sig själva. EU måste förändras och makten måste förskjutas till medborgarna, inte till enskilda länder som är störst. Äkta demokrati måste till för att få EU att fungera, annars har vi bara fått ännu en överstatlighet som kommer att lägga sig i alltför många beslut.

Censurlagarna som haglar in från EU är också ett exempel på en skrämmande utveckling. Staten ska skita i vad vi säger, tänker och tycker. Yttrandefriheten måste gå för lobbyister. Vad är oberoende om vi inte får säga vad vi vill?

Sverige har varit ett land där yttrandefriheten hyllades och ärades, försvarades och hölls helig. Vänstern har sedan länge jagat folk som tyckt annorlunda än de, och det har inte blivit bättre av att Miljöpartiet fick en plats i regeringen. Både (V) och (MP) jagar folk som tycker annorlunda, men de står ALDRIG på barrikaderna och fördömer världens sanna banditer. De har en tendens att tycka allt som kommer från USA är skit, medan oerhört få miljöpartister och kommunister kritiserar religionskrig, terrorsekter eller klimatalarmister.

Vi ser en ständigt växande övervakning av den egna befolkningen, samtidigt som det fnys åt hur Kina håller på med censur och övervakning så fortsätter vi handeln. Att handla med diktaturer är vi bra på och det enda som är bra med det är att världsfattigdomen faktiskt minskar, trots all korruption. Vänstern fortsätter förstås hylla kommunistdiktaturer men hur (V) kan gå framåt i opinionsmätningar övergår mitt förnuft.

Vad är då oberoende? Vad behövs för oberoende för att vara fri? Det är egentligen inte särskilt svårt. Börja med att staten minimeras till de grundläggande tjänsterna: sjukvård, skola, räddningstjänst, polis och rättsväsende, försvar och infrastruktur. Skala bort allt annat. Vi håller med konstgjord andning liv i kultur som ingen vill ha, pumpar miljarder in i statlig tv som ingen tittar på, hanterar migration på ett sätt som leder till misär och mänskliga katastrofer.

När staten gör det den bör göra kan vi människor själva ta ansvar för våra liv. Amortera våra skulder, bygga vilka inkomstströmmar vi vill och själva utbilda oss till det vi vill arbeta med. Då kan vi bli fria på riktigt och inte vara beroende av allmosor från en stat som ändå aldrig har brytt sig om oss.

Avskaffas monopol så kommer utbud bli bättre, satsar vi på att underlätta för företag kommer Sverige gå ännu bättre och minimerar vi statens inblandning blir människor fria.