Framtiden för fordonsbranschen

fordonsbranschen

Fordonsbranschen, som innehåller betydligt fler företag än enbart biltillverkare, går en intressant framtid till mötes. Det händer otroligt mycket på den här arenan och jag har hittills hållit mig utanför. Men kanske är det dags att gå in i något bolag som gör rätt.

Fordonsbranschen, eller fordonsindustrin om man så vill, är en volatil marknad med relativt få tillverkare av bilar men betydligt fler företag som förser fordonsbranschen med delar, expertis, bränsle, med mera. Just nu händer det väldigt mycket inom den här hårt konkurrensutsatta branschen.

Självkörande bilar är en stor trend som hela tiden utvecklas mot fordon som kan bli helt autonoma. En annan trend är batteridrivna fordon eller fordon med alternativa bränslen. En tredje trend är fordon som tjänst, alternativt i leasingform. Miljörörelsen är en påverkande faktor som driver på utvecklingen av alternativa bränslen, men det finns en hel del utmaningar som inte är lösta. Inte minst tillgången av ren energi, som idag bara sol- vind- och kärnkraft kan tillgodose. Endast den sistnämnda kan göra det i tillräcklig mängd.

Urbaniseringen är ytterligare en makrotrend som fortsätter att påverka, och vi blir allt fler människor. Vägar och infrastruktur ses kanske inte som en del av fordonsbranschen, men helt klart behövs vägar för bilarna (än så länge).

Ser jag till alla dessa trender och påverkande faktorer skulle Autoliv vara intressant att titta närmare på, eftersom Autoliv levererar säkerhet till fordonsbranschen och säkerhet kommer att behövas i fordonen oavsett vilken bränsleform de drivs fram av.

Samtidigt kan jag inte låta bli att snegla på Peab, vars kunnande inom vägbyggen och infrastruktur också kommer att behövas oavsett om fordonen drivs av el eller inte, oavsett om de är självkörande eller inte. Det kan dessutom tänkas att helt ny infrastruktur behövs för att underlätta för självkörande fordon – de kanske helt enkelt ska få egna vägar där tempot kan vara mycket högre och avstånden mellan bilarna mycket mindre eftersom det är datorer som kör och kan prata med varandra.

Ett annat intressant bolag är Bulten, som levererar fästelement till fordonsbranschen. Jag tror inte på att gå in i någon biltillverkare, men jag tror på antingen Autoliv, Peab eller Bulten. Fordon kommer att behövas under lång tid framöver, oavsett vad miljötalibanerna tror, och varför inte satsa på bolagen som kan gynnas av fordonsbranschens utveckling, hur det än kan gå för tillverkarna? Av ovan nämnda har Peab en fördel i att det drivs av grundarfamiljens värderingar och att de fortfarande är storägare. Lägg till en trevlig utveckling av utdelningar och en DA idag på över 5%.