Ekonomi 2024

2024 är här och det betyder ännu ett år framför oss där resan mot ekonomiskt oberoende kan fortsätta. Det finns trots allt några ljuspunkter 2024 och börsen har relativt fina förutsättningar att utvecklas i rätt riktning.

En väldigt bra sak är att bränslepriserna sjunkit rejält. Även om det finns farhågor om att råoljepriset kan gå upp under 2024 så har svenskarnas konsumtionsutrymme ökat. Även alla andra tjänster och varor i samhället som är beroende av bränslepriser (vilket i princip är allting) borde röra sig i rätt riktning. Även om en komplett galning kan räkna ut att näringsidkare inte kommer sänka priserna när de fått större marginaler så kommer troligen prisökningarna att avta eller inte bli lika stora.

Sedan har vi trots allt en borgerlig regering som borde jobba mot lägre skatter. De har gjort en del kardinalfel, men rörelsen är trots allt i rätt riktning. Mindre bidrag, mindre skatt och fler jobb ger en bättre ekonomi för alla.

Den stora frågan är var arbetslösheten tar vägen. Inte minst vad det gäller jobb som kan påverkas av AI-utvecklingen. Det intressant är att relativt högutbildade personer kan ersättas, som programmerare. Företaget i Göteborg som nyligen lät en stor del av arbetsstyrkan gå hävdar själva att AI kommer ersätta de som fått gå.

Hög arbetslöshet är inte bra och kanske det största molnet på himlen för 2024. Å andra sidan finns det mänger av arbeten som inte kan ersättas av AI, inte minst i bygg- och vårdsektorerna. Vård är enbart en kostnad för samhället som aldrig genererar pengar, men om ni frågar mig så borde regeringen satsa rejält på att rusta upp samhällets grundläggande infrastruktur. Det skulle ge en rejäl skjuts åt ekonomi.

Någonstans tror jag också att energifrågan kommer lösas. Det är ett tag kvar till fler fungerande kärnkraftverk, men regeringen har ändå tagit flera steg i rätt riktning. Billig och tillgänglig el är fundamentalt för ett välfungerande samhälle, inte minst när behovet av el kommer öka enormt mycket i framtiden.

Det bästa de kunde göra för att underlätta ekonomin ytterligare när det gäller elen är att ta bort elskatten helt och hållet. Det är bara en straffskatt och hämmar både utveckling och samhällsekonomin. När det dessutom har kommit fram att nätbolagen delar ut pengar till sina ägare (=kommun och stat) så sticker elskatten ännu mer. Kan de dela ut pengar betyder det att de skött allting vad det gäller elnätet i form av underhåll och utveckling… Eller inte.

Till sist kan vi alla göra mycket för vår egen ekonomi. En bra sak är att inte slänga mat. Det kommer jag jobba ännu hårdare på under 2024. Ät upp mat du har hemma innan du köper ny, det gillar plånboken alla dagar i veckan.

Hur ser du på 2024?