När staten stjäl

Nej, det handlar inte om skatt (vilket det kunde ha gjort), utan om miljökommunisternas vilja att ta ifrån medborgarna sina ägodelar. Nu senast i form av att tvinga fjällnära skog att bli naturskyddsområden, som du kan läsa om här. Med förevändningen att den fjällnära skogen måste skyddas för att bevara arter vill utredningen se att en halv miljon hektar blir naturskyddsområde.

Givetvis på bekostnad av äganderätten. Den som äger skog ska inte få bruka den, som i 7000 privata skogsägares fall är något som många gånger skett i generationer.

Om det nu finns arter som är utrotningshotade går det att ordna med lagstiftning kring hur förvaltningen ska ske, men att ta mark från privata ägare är ett brott mot äganderätten – ingenting annat.

Kan miljökommunisterna ta skog så kan de fortsätta. Får de fortsätta sitt vansinneståg att “skydda naturen” kommer allas frihet att fortsätta minska. Jag kommer aldrig hävda att vi inte ska ta hand om planeten, men det ska inte ske på det sätt som miljökommunisterna vill. Äganderätten är central för människor som tror på att leva ett liv i frihet och att bruka naturen, som vi gjort sedan mänskligheten klev upp på två ben, är vår förbannade rätt.

Det stör mig enormt att ett marginalparti kan ägna sig åt att ta våra rättigheter ifrån oss bit för bit, utan att någon stoppar dem. Skogsutredningen var en del av januariöverenskommelsen och kom till för att stärka äganderätten, inte urholka den. Att Centern med Annie Lööf i spetsen vänder kappan efter vinden är jag inte ett dugg förvånad över. Men att oppositionen inte skriker sig hesa över kommunistfasonerna förvånar mig enormt.

Vad är nästa steg? Om MP kunde skulle de ta ifrån dig rätten att köra bil, att flyga, att äta kött, att fiska, och så vidare. De är en sekt som livnär sig på folks rädsla för en kommande miljökatastrof, som de paradoxalt nog inte har gjort ett skit för att förhindra.