Vikten av att redovisa

Visst kan det verka självklart, men vikten av att redovisa kan inte underskattas. Det går naturligtvis att göra mycket själv, men många gånger kan det vara en stor fördel att anlita en redovisningsbyrå. 

I Sverige och i världen är utgångspunkten för all redovisning att den ska ske enligt så kallad god redovisningssed. Som utgångspunkt finns regelverk eller rekommendationer, som exempelvis IFRS – International Financial Reporting Standards. IFRS ska sedan 2005 tillämpas av alla svenska bolag som är noterade på börsen, men kan också användas av de företag som vill nå en kvalité på sin redovisning jämförbar med bolag som är börsnoterade. Andra regelverk och standarder är US GAAP och FAR.

Behöver du hjälp kan du alltid vända dig till en redovisningsbyrå, som exempelvis Simsons Redovisningsbyrå. Tänk bara på att välja en redovisningsbyrå som har en välrenommerad historia, men som också har konsulter som kan redovisning, bokföring, skatter, löner och deklarationer. Ju bredare utbud av tjänster, desto bättre. Att få bra hjälp med din redovisning kan inte bara spara pengar i slutänden, utan också göra att ditt företag både presterar bättre och skapar en konkurrensfördel.

Inte minst årsbokslutet är viktigt att få ordning på, där balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse är viktiga delar – precis som revisionsberättelsen om företaget har varit föremål för revision.

 

 

Det här är ett sponsrat inlägg.