Kan du betrakta Bitcoin som en del av en diversifierad portfölj?

bitcoin

Det är viktigare än någonsin att starta investera och bygga upp en investeringsportfölj. Men på grund av den låga räntepolitiken behöver investerare bryta ny mark och göra mer riskfyllda investeringar för att generera en avkastning. Men hur bygger man en diversifierad portfölj och hör kryptovalutor som Bitcoin till i en sådan portfölj?

Låga räntor är en utmaning för sparare

Under de senaste decennierna har den finansiella marknaden och därmed också räntemiljön förändrats. På 1990-talet var det bara att spara på ett sparkonto för att kompensera för inflationseffekten. Många investerare använde försäkringar och tidsdepositioner för att dra nytta av ränta på ränta effekten. En utveckling började dock i början av 1990-talet som vi fortfarande kan se idag: fallande, inflationsjusterade räntor.

När den globala ekonomiska krisen inträffade 2008 och 2009 var centralbankerna också tvungna att sänka styrräntan till historiskt låga nivåer för att förse marknaderna med likviditet. Coronakrisen har också påverkat situationen och i Sverige har vi idag en reporänta på 0 %. En ränta på minus eller noll är den nya normen. Riksbankens mål att säkerställa prisstabiliteten, dvs. en sund inflation runt 2 % per år, är av största vikt.

Matematiken bakom detta är förhållandevis enkel, eftersom sparande inte genererar ränta och samtidigt fortsätter priserna stiga med cirka två procent årligen. Individer som inte gör något med sitt kapital kommer då förlora köpkraft. Lösningen för detta är att göra investeringar på kapitalmarknaden.

En investeringsportfölj hjälper mot låga räntor

Låt oss nu komma till lösningen på problemet. Alla som investerar har möjlighet att generera en bra avkastning, speciellt om du är öppensinnad för investeringar utöver statsobligationer. Det är såklart låg risk för statsobligationer i ett land som Sverige, men det medför även att räntan är låg. Ett land med mindre finansiell stabilitet kommer såklart ha högre avkastning, detta gäller idag även för företagsobligationer. Nästan alla företag nyttjar de låga räntorna för att skaffa externt kapital på marknaden. Långivarna, vilket i detta fallet är investerarna, vill emellertid få en riskkompensation i form av en avkastning. Beroende på företagets kreditbetyg är också räntor på mer än 5 % per år möjliga. Obligationer har också ett fast nominellt värde. I slutet av löptiden får investerare detta nominella värde tillbaka, vilket medför att obligationer fluktuerar relativt lite och representerar portföljens lågrisk del. 

Ett annat mer riskfyllt sätt att investera är med aktier, en aktie är inget annat än en del av ett företag. Till skillnad från en obligation är en aktie eget kapital. Aktier är ett utmärkt sätt att engagera sig i den internationella ekonomin. Om du inte känner för att göra aktieanalyser kan du också investera i en marknadsövergripande indexfond  – dessa brukar kallas ETF. ETF:er kartlägger ett helt index, till exempel S&P 500. Aktier har en högre risk än obligationer, men det betyder även potential till högre avkastning.  

En ännu högre avkastning kan uppnås med kryptovalutor, den mest kända kryptovalutan Bitcoin hade ett marknadspris på 0,08 dollar 2010. Marknadspriset för Bitcoin har ökat kraftigt under hösten och handlas i början av december över 18 000 dollar. Det betyder även att Bitcoin har varit den bästa investeringen av alla investeringstyper det senaste decenniet. 

Bitcoin som en del av en diversifierad portfölj

Men är det fortfarande värt att investera i kryptovalutor 2021? Dessutom uppstår även frågan hur stor vikt ska kryptovalutor få i din egna portfölj. Det finns inget allmänt korrekt svar på detta, eftersom korrekt viktning av högriskinvesteringar varierar baserat på individuella omständigheter. Den som inte har börjat bygga en pensionsportfölj innan 50 år bör inte investera hela sitt kapital i riskabla tillgångsslag.

Istället bör fokus ligga på förvara sina tillgångar, en hög andel ränteobligationer är en etablerad metod här. Yngre investerare som just börjat bygga upp sin förmögenhet tål dock mer volatilitet. Naturligtvis finns det också investerare som investerar helt i kryptovalutor. Dessa bör dock också kunna leva med marknadsfluktuationer – fluktuationer på mer än 20 % per dag är inte ovanliga. Särskilt Bitcoin anses vara en slags digital guldstandard bland investerare. Men vad är skälen till att köpa Bitcoin?  Några anledningar listas här. En av de viktigaste är dock potentialen i den decentraliserade digitala valutan. 

Att köpa Bitcoin – ett bra sätt att dra nytta av potentialen

Bitcoin har redan sett en utmärk utveckling under de senaste åren. Likt andra tillgångar med begränsat utbud är Bitcoin strikt begränsad till endast 21 miljoner Bitcoins.

Följaktligen är kryptovalutan mycket sällsynt. Dessutom fungerar en blockchain utan ingripande från banker eller stater, istället kan vem som helst delta och hjälpa nätverket. De så kallade Bitcoin miners tillför datorkraft till nätverket, validerar transaktioner och bokför informationen på blockkedjan. För att utse nästa validerare används datorkraften för att lösa komplexa matematiska ekvationer och den som först löser problemet får då möjligheten att “lägga nästa block i kedjan”. I slutändan skrivs transaktionerna i ett block som sedan distribueras över hela nätverket. En manipulation av dessa transaktioner är inte möjlig på grund av transparens och spårbarhet.

Belöningen till Bitcoin miners betalas ut i Bitcoin (BTC) per block de skapar. BTC-belöningen halveras varje 210 000 block, vilket motsvarar cirka fyra år. I maj 2020 inträffade den senaste och tredje halveringen, belöningen gick då från 12,5 BTC till 6,25 BTC. Svårighetsgraden ökar även, vilket medför att dyrare och kraftfullare hårdvara krävs. Följaktligen måste BTC-priset stiga för att täcka kostnaderna för Bitcoin miners. 

Det finns olika värderingsmodeller, en vanlig modell som används med Bitcoin är “stock-to-flow” modellen, vilket prognoserar en ökning av priset på Bitcoin. Experter förväntar sig kurser på mer än $50 000 och några analytiker förväntar sig ännu högre. Såklart finns det också förespråkare för motsatsen.

Att allokera en del av portföljen till Bitcoin kan alltså vara ett bra sätt att öka avkastningen på en portfölj. En speciell egenskap hos kryptovalutor som Bitcoin är dock handelsplattformarna. Kryptovalutor kan inte handlas på traditionella börser, istället kan investerare använda särskilda handelsplattformar för att investera i kryptovalutor.

Slutsats: Kryptovalutor kan förbättra portföljens resultat

Den som investerar i kryptovalutor måste förvänta sig hög volatilitet. Men som en ung tillgångsklass har kryptovalutor också mycket hög potential. Det kan därför vara vettigt att investera en fast del av portföljen i kryptovalutor. Storleken av denna andel bör dock väljas beroende på var i livet man befinner sig. Vanligtvis kan unga investerare ta en större risk än äldre investerare och då allokera en större del av portföljen till kryptovalutor. 

Men de som har investerat tillräckligt länge bör också uppnå god avkastning under de kommande åren. Ett bra sätt att minska risken är att kontinuerligt köpa, dvs. En investerare kan köpa för en summa varje månad och därmed dra nytta av ett genomsnittligt anskaffningsvärde. 

2 Comments

  1. Skulle faktistk vilja gå längre och säga att idag har man inte en diversifierad portfölj om man inte har bitcion och/eller eth. Den finansiella risken är inte i ägandet, risken är i att ha 0 om bitcoin traden visar sig vara korrekt. Har aldrig någonsin funnits en sån här bra Macro-trade tidigare, men iom att det finns risk så gå inte all in. Men köp 1% av din portfölj eller motsvarande, går traden in så kommer du strax ha 20-50% av din portfölk i bitcoin utan att behöva lägga in mer pengar.

Comments are closed.