Vilka positiva effekter har kasinon på den ekonomiska tillväxten?

När man spelar casino utan spelpaus har många spelare ingen aning om hur mycket en sådan nisch betyder, inte bara för spelarna själva, utan också för staten, särskilt dess ekonomi. Det finns dock mycket att tänka på…

Lite om kasinonens tillstånd

Legaliseringen av kasinon är kontroversiell eftersom spelande historiskt sett har uppfattats av vissa som något omoraliskt, dumt och irrationellt. Till skillnad från andra fritidsaktiviteter skapar spelande sociala och ekonomiska kostnader som inte enbart bärs av spelarna själva.

Argumenten mot kasinospel har dock försvunnit under åren i många samhällen, och allmänheten blir alltmer mottaglig för kasinon. Enligt Swedish Gambling Association (SGA) anser en majoritet av de svenska väljarna att kasinon stärker den lokala ekonomin och för människor samman (för dem samman). På nätcasinon kan du träffa många spelare från närliggande städer, som många spelare senare träffar utanför nätet och blir riktigt nära vänner eller goda bekanta. Och de medel som etableringarna genererar i form av skatter och provisioner är till nytta för landets välfärd. Men vi ska inte vara för snabba.

Negativ effekt

Ett stort antal studier i ämnet under de senaste tre decennierna har gett blandade resultat.

För det första är frågan om huruvida kasinon har en positiv inverkan på ekonomin fortfarande kontroversiell. Även om kasinon kan bidra till ekonomin tror många att de inte är immuna mot yttre makroekonomiska förhållanden.

Ekonomisk osäkerhet, konsumenternas förtroende och konsumtion har också en betydande inverkan på kasinobesök och intäkter, och i tider av minskad efterfrågan minskar spelandet på bekostnad av konsumenterna själva. Om casinoindustrin inte är recessionssäker kommer kasinon inte att göra mycket för att lindra regionens skatteproblem under en recession.

Dessutom kan kasinoexpansionen nå en mättnadspunkt och leda till konkurrens inom branschen och mellan stater, vilket på lång sikt kan leda till att kasinonens positiva ekonomiska effekter på lokalsamhället försvinner.

Riktig forskning om fördelarna för ekonomin

I en nyligen genomförd studie undersökte experter sambandet mellan kasinoetableringar och ekonomisk tillväxt i fyra sammanhängande regioner i Sverige mellan 2003 och 2012. De studerade den ekonomiska tillväxten på kort sikt (tre år) och på lång sikt (tio år) på länsnivå.

De jämförde särskilt effekterna på den reala inkomsten per capita och sysselsättningstillväxten i områden med och utan kasinon. De konstaterade att kasinonens inverkan på den ekonomiska tillväxten var positiv, men relativt liten.

Kasinoexpansionen uppskattades öka den kortsiktiga inkomsttillväxten per capita med 0,4 procentenheter och den långsiktiga inkomsttillväxten per capita med 0,5 procentenheter mellan 2003 och 2012.

När det gäller arbetstillfällen beräknas kasinoexpansionen ha ökat den tioåriga tillväxttakten för lönearbeten med 0,71 procentenheter mellan 2003 och 2012, och effekten kvarstod, men bara med 0,67 procentenheter efter kontroll för geografiska effekter mellan länen.

I den nämnda studien har man inte tittat på de negativa externa effekterna av kasinon. De negativa effekterna av kasinospel är väldokumenterade. Dessa negativa faktorer omfattar inte bara beteendeproblem i samband med spelande, utan även andra individuella, familje-, sociala och ekonomiska problem.

Tillgången till spel är förknippad med en ökning av problematiskt och patologiskt spelbeteende bland människor som bor i närheten av kasinon. Dessutom leder kasinon till högre brottslighet, men den minskar med avståndet, och närheten till spelanläggningar är förknippad med högre andel konkurser.

Politiker och samhällsledare/utvecklare bör komma ihåg att de sociala kostnaderna för spelande fortfarande är en viktig fråga i kasinodebatten. Om de ekonomiska fördelarna är uppenbara måste fler och fler länder inse vikten av ett sådant verktyg för att stärka ekonomin och tillämpa det framgångsrikt. Detta skulle inte bara gynna regeringarna själva, utan även människorna som skulle kunna använda kasinon när de vill.

Slutsats

Hur negativa kasinon än har varit, har de fortfarande ett positivt inflytande på ländernas ekonomi och därför är de så viktiga för regeringen. Den positiva effekten är den främsta anledningen till att kasinon blir lagliga och att fler och fler länder erkänner dem och gör dem tillgängliga för allmänheten. Det andra skälet är att kasinon kan ge befolkningen otroligt mycket spänning och energi, vilket ökar produktiviteten.

Det råder ingen tvekan om att kasinon inte bara är ett bra sätt att ha roligt, utan också ett bra sätt att stimulera ett lands ekonomi.