Två solklara exempel som avslöjar kommunismen bland journalister

Jag har länge hävdat att det är ett problem för samhället att så många journalister är så uppenbara kommunister, miljöpartister eller gamla gråsossar. Det är så uppenbart att journalister gärna vill tro att kommunism fungerar och här är två solklara exempel.

Det första är när GP’s reporter har intervjuat en daytrader. I artikeln ställer journalisten frågan om daytradern känner att han bidrar med något, följt av frågor kring att inte alla kan göra det här och vill du inte bidra? Samtidigt kommer inte ett enda påstående åt andra hållet, om att alla som har pengar och köper något i samhället bidrar till att samhället fortsätter fungera. Daytradern kanske inte skriver skitartiklar hela dagen eller spikar upp panel på väggarna, men genom sin privata konsumtion går pengarna tillbaka in i samhället.

När påståendet kommer om att inte alla kan göra det här så fattar väl vem som helst att inte alla kan ägna sig åt daytrading. Journalisten kunde ju pröva själv, dels så klarar långt ifrån alla av att leva på enbart daytrading och de flesta som försöker (den absoluta majoriteten) misslyckas.

Sedan kommer inte en enda rad om att alla människor har olika ambitioner. Daytradern i artikeln har pluggat nationalekonomi innan han började handla med aktier. Det är långtifrån alla som gör det, eller ens skulle orka med att göra det. Det är en så tröttsam inställning från journalister som vill vara ifrågasättande men inte förmår att visa på båda sidor.

Nästa exempel kommer från Sveriges Vänster Television, där en “fredsforskare” utan motfrågor får haspla ur sig att det är oklart om NATO har varit bra för freden. Den artikeln kan du läsa här.

Bara vänsterfolk brukar hävda att NATO inte är bra för freden, och det får den här så kallade forskaren göra rätt upp och ner i artikeln. Utan NATO hade vi alla pratat ryska för länge sedan. Man behöver inte sitta och forska för att fatta att 30 (nu 32) länder som samarbetar har en förbannat hög avskräckande förmåga.

Så varför är det här ett problem?

Journalister har en stor samhällsbildande funktion och ett förbannat ansvar att belysa mer än deras egna snäva politiska åsikter. Dessutom, kommunism har aldrig fungerat, det är dags att sluta tro på ett samhällssystem som bara lett till elände.

1 Comment

  1. Men herre gud, nu får du väl ge dig. 😀 Fredsforskning är en underdisciplin inom statsvetenskapen. Och att journalister ställer kritiska frågor är själva definitionen av deras jobb. Det gör dem inte till kommunister, gråsossar eller miljöpartister.

1 Trackback / Pingback

  1. Två solklara exempel som avslöjar kommunismen bland journalister - Bloggfeed

Comments are closed.