Är minskade utdelningar ett hot mot din frihet?

minskade

Om du planerar att ta dig ut ur ekorrhjulet med hjälp av en pengamaskin så är utdelningar förstås en hörnsten. I Coronakrisens spår har det blivit allt fler minskade utdelningar och i en hel del fall helt uteblivna utdelningar.

Naturligtvis är det ett hot mot ditt ekonomiska oberoende, varför du också måste planera in en motståndskraft mot just detta i din strategi. Det går nämligen inte att enbart förlita sig på utdelningar vad det gäller ekonomiskt oberoende. Du behöver fler inkomstströmmar.

I extremfallet skulle alla utdelningar kunna utebli, även om det vill väldigt mycket till. Trots krisen har flera företag behållit utdelningarna i år, men i en ännu värre kris kan det förstås hända att alla företag drar in sina utdelningar.

Oaktat hur många som dragit in påverkas givetvis din tänkta årsinkomst. Har du räknat med en marginal på 20-30% vad det gäller inkomster kontra utgifter? I så fall klarar du dig säkert bra ett år som det här, men tänk på att ett krisår många gånger innebär att nästa års utdelningar kommer att sänkas.

Som sagt kan du bygga in motståndskraft mot kriser och indragna utdelningar genom att inte enbart satsa på utdelningsaktier i din strategi. Det finns många alternativ och du bör ha minst tre inkomstströmmar, varav åtminstone en bör vara mindre känslig för konjunktursvängningar. Som en fastighet exempelvis, eller andelar i någon form av crowd sharing för fastigheter. Reinvest24 (affiliatelänk) som jag tipsat om förut har fortsatt dela ut samma andel pengar. Det är ingen tvekan om att även fastigheter påverkas av långvariga konjunkturnedgångar, men allt har att göra med vilken tidshorisont vi pratar om.

Din aktieportfölj bör förstås också innehålla en del defensiva utdelningsaktier. Som Axfood och Telia, vilka båda klarat sig bra även i Coronatider.

Sedan gäller det förstås att anpassa sina kostnader efter rådande omständigheter. Att ha låga kostnader från start är förstås en fördel, och möjligheter att dra ner ytterligare om det kniper. Jag är själv rätt stolt över att ha kunnat skära ner ytterligare i år genom att börja sota själv. Det är en låg kostnad, men helt onödig och superlätt att komma igång med.

Minskade utdelningar behöver inte vara en katastrof om du från start har byggt en mer balanserad strategi vad det gäller dina inkomstströmmar. Men om det skulle vara det enda du förlitar dig på finns det förstås en påtaglig risk.