Utdelningshöjningar överallt

I och med att även Axfood höjde utdelningen idag, och inte dåligt heller, har jag haft en rätt bra start på året. Utdelningshöjningar på några procent motverkar inte bara inflationen utan ökar också takten på nyinvesteringar.

Eftersom jag följer mina egna principer att återinvestera cykliskt, i många fall i den utdelningsaktie som ligger närmast den som nyss delat ut, kommer varje ökning av utdelningar att innebära att jag köper fler utdelningsaktier som delar ut fler kronor. Och så fortsätter det.

Höjningar behöver inte alltid vara av godo. Särskilt inte om de sker om inte också vinst har ökat eller det finns andra underliggande orsaker till att höjningen kan ske utan bekostnad på företagets stabilitet.

Jag väntar fortfarande på en del rapporter, men läget just nu ser just ut. Bara ett av innehaven har hittills behållit utdelningen på samma nivå, vilket i princip är okej eftersom vi väntar på besked om bonusutdelning senare i år (och det skulle förvåna mig mycket om den uteblir).

Jag pratar aldrig om värdet på min portfölj, av många skäl, men jag pratar gärna om tekniken bakom. Som sagt är en grundläggande princip att satsa på utdelningsaktier, gärna de som höjer och helst de som aldrig sänker. Cyklisk återinvestering, i huvudsak i säkra aktier även om bara några få är relativt oberoende av konjunktur.

I slutänden tror jag att det finns många risker i vår omvärld och även internt i landet, risker som gör att all vår frihet kan omkullkastas. Så länge det finns galningar blir därför vikten av att engagera sig alltmer i politik och samhällsdebatt viktigare. För oss alla.

Annars kan friheten snart vara ett minne blott – och den är redan hotad i form av galna förslag.

3 Comments

1 Trackback / Pingback

  1. Axfood får gärna gå ner i pris - Money Cowboy

Comments are closed.