När vi alla producerar vår egen el

Våra planer på att installera solpaneler fortskrider, framför allt för att det i ett land där elbrist hotar känns bra att kunna producera egen el – även om solpanelerna inte kommer att täcka årsbehovet. Varje egenproducerat Kwh är dessutom en Kwh som staten inte kan beskatta.

Visserligen verkar det inte omöjligt för staten att beskatta vad som helst. Partier som anser att det är okej att beskatta den fastighet folk bor i kan nog tänka sig att beskatta även egenproducerad el, men vi kan bara hoppas att sunt förnuft vinner över socialistisk galenskap till slut.

Solpaneler blir allt effektivare och investeringen tar som jag förstått det ungefär halva livslängden att återbetalas, med en modest årlig ökning av elpriset som följer inflationen. Nu tror jag att elpriset kommer att fortsätta öka snabbare än inflationen den närmaste tiden, vilket betyder att en investering idag blir betydligt mer lönsam – inte minst med tanke på att miljötalibanerna vill stänga kärnkraftverk på löpande band.

Om alla börjar producera egen el är det förvisso ett sätt att be staten dra åt helvete, men samtidigt tror jag att det kommer att föranleda andra skatteökningar. Den nuvarande regeringens slöseri med skattemedel kräver höga skatter och i en snar framtid ännu högre skatter.

Dock är jag och förbli liberalist, och så länge vi som medborgare har någon frihet kvar är det värt att sträva mot en ökad grad av självförsörjning. Solpaneler är ett bra steg på vägen.

4 Comments

  1. “Även om solpanelerna inte kommer att täcka årsbehovet”.

    Är det så svårt att komma upp i en nivå där du kan “klippa kabeln” och slippa de fasta avgifterna?

    • Ja, dessvärre. Det kräver mer takyta än vad jag har i rätt väderstreck.

  2. Du får gärna återkomma med siffror längre fram. Har funderat på detta och är nyfiken på vilka utfall man kan vänta.

Comments are closed.