Hållbarhetstrenden håller i sig

Alla stora företag har numera någon form av hållbarhetsprogram, där det finns minst en person men ofta fler som ansvarar för “sustainability”. Det är förstås bra för miljön och även för företag som förstår att det är smart att återanvända material när det går. Precis som med pengar är det viktigt att hushålla med alla begränsade resurser.

Det finns en hel del företag som dessutom ägnar sig åt att bygga sin affärsidé på hållbarhet. Som exempelvis Isotimber som fokuserar på hållbara väggar utifrån två perspektiv. Dels är de hållbara i ordets bemärkelse, och de är tillverkade av hållbart material, i betydelsen att trä är förnyelsebar råvara.

Jag har inte analyserat just det här företaget, men jag är helt säker på att hållbarhetstrenden kommer att hålla i sig ett bra tag till. Domedagsprofeterna inom miljörörelsen fortsätter sitt predikande och alla företag vill utåt visa att de har ett hållbarhetsprogram. Det är inte bara sunt, det är rentav nödvändigt idag för att överleva på en global marknad.

Alla är dock inte lika bra på det. Begreppet greenwashing dök inte upp för inte, det finns fortfarande en hel del företag som ägnar sig åt det – särskilt de som bygger sin affärsidé på någonting som är direkt omiljövänligt. Dock ska man veta att det går att kompensera för verksamhet som påverkar miljön. Exempelvis om du tillverkar tallolja så kan du för varje träd du fäller plantera två nya (gammalt exempel, jag vet, men väl så illustrativt).

Hållbarhet kommer i många former och smaker, och att förstå vad det är för faktorer som driver hållbarhetsprogrammen inom stora företag är bra insikter för att förstå hur väl de fungerar och hur bra de kommer att lyckas. På samma sätt som företag måste förstå ekonomi och säkerhet måste de vara bra på hållbarhet. När du investerar är det definitivt värt att sätta sig in i företagets program för att vara hållbart.