Att förbjuda vinst – ett rent kommunistiskt beslut

Även om jag inte är förvånad att sossarna tog ytterligare ett steg åt vänster så är det förstås förödande. Debatten huruvida skolor ska få ta ut vinst är fullständigt snedvriden, men nu har sossarna blivit ännu mer kommunister och vill att friskolor inte ska kunna ta ut någon vinst.

Vem vill då driva en friskola? Förutom fundamentalister? Friskolorna kan ta ut vinst av flera skäl. De drivs som företag, vilket innebär att man hushåller med begränsade resurser. Kommunala skolor pratar knappt ekonomi bland personalen och de har sällan några incitament att förbättra verksamheten.

Friskolorna får dessutom maximalt samma peng per elev som de kommunala, men ofta mindre. De levererar dock minst lika bra resultat, om inte bättre. Inte minst på grund av att de faktiskt har ordning och reda i skolan.

Jag vet av egen erfarenhet hur förbannat dåligt de kan fungera i en kommunal skola, där rektorns åtgärd för att hjälpa de elever som tyckte ljudnivån under lektionerna var för hög (eftersom ingen höll käften) var att erbjuda hörselskydd. Medan när vi bytte till en friskola kunde hantverkare på besök tro att skolan var tom på elever eftersom det var tyst. Den enda som hördes under undervisningen var läraren eller den elev som svarade på frågor.

Det är förvisso bra att sossarna avslöjar sin kommunistiska agenda. Det gör förhoppningsvis att de som idag röstar på dem och är missnöjda med sin kommunala skola kan tänka om och rösta rätt. Frihet är bättre än att göra det lika dåligt för alla.

Dessutom, det är inte särskilt komplicerat att mäta resultat. Tycker man att friskolorna levererar sämre undervisning än de kommunala kan man i så fall minska anslag. Men att förbjuda vinst… det blir inte mycket mer all in Stalin än så.